You are here

Bế giảng lớp trung cấp lý luận chính trị- hành chính

Huyện ủy Mỹ Lộc phối hợp với trường chính trị Trường Chinh tỉnh Nam Định tổ chức lễ bế giảng lớp trung cấp lý luận chính trị- hành chính, hệ không tập trung K62.B2 khóa 8, niên khóa 2018-2019.

Sau một năm rưỡi học tập, rèn luyện lớp trung cấp lý luận chính trị- hành chính, hệ không tập trung K62.B2 khóa 8, niên khóa 2018-2019 đã được nghiên cứu, học tập có hệ thống và khá toàn diện những vấn đề cơ bản về: Chủ nghĩa Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh; Lý luận về Đảng cộng sản và Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam; Những vấn đề cơ bản về nhà nước, pháp luật; Quản lý hành chính, nhà nước; Nghiệp vụ công tác Đảng, đoàn thể ở cơ sở; Một số kỹ năng lãnh đạo, quản lý; Tình hình và nhiệm vụ địa phương; Đi nghiên cứu thực tế.

 

Kết thúc khóa học có 73/74 học viên được cấp bằng tốt nghiệp trong đó có 29 đồng chí  tốt nghiệp loại giỏi, đạt tỷ lệ 39,7%; 35 đồng chí  tốt nghiệp loại khá đạt tỷ lệ 48%. Kết quả học tập là tiền đề để mỗi học viên vận dụng sáng tạo vào thực tế để  hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Các học viên tham dự lớp học cũng là nguồn cán bộ của huyện Mỹ Lộc cho nhiệm kỳ 2020-2025 và những năm tiếp theo./.

 

T/h: Vũ Nam-Đài PT Mỹ LộcÝ KIẾN BẠN ĐỌC

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE