You are here

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch

Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2021hoạt động bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Đồng chí Lê Quốc Chỉnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 tỉnh chủ trì hội nghị.

6 tháng đầu năm 2021, là thời điểm diễn ra nhiều sự kiện chính trị trọng đại, đặc biệt quan trọng của đất nước; tình hình dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến rất phức tạp, tốc độ lây lan nhanh hơn trước, Ban chỉ đạo 35 tỉnh đã tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tăng cường công tác bảo vệ bí mật Nhà nước và nâng cao chất lượng, hiệu quả các trang, nhóm trên mạng xã hội đấu tranh phản bác; tăng cường chỉ đạo, định hướng, quản lý thông tin trên mạng xã hội và các loại hình truyền thông khác trên Internet. Các lực lượng của Ban Chỉ đạo 35 tỉnh đã tham gia với các địa phương, đơn vị trong cả nước báo xấu gần 120 tài khoản, trang, nhóm, bài viết chứa thông tin xấu độc, góp phần làm trong sạch môi trường thông tin trên không gian mạng. Các ngành chức năng đã phối hợp theo dõi, xử lý những trường hợp đưa thông tin sai lệch, chống phá Đảng, Nhà nước, hành vi vi phạm pháp luật; đặc biệt, tăng cường xử lý tin giả, tin sai sự thật liên quan đến công tác phòng chống dịch Covid-19 trên không gian mạng.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 tỉnh ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, cố gắng và những kết quả đã đạt được của Ban Chỉ đạo 35 các cấp trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua. Trước dự báo tình hình thế giới và khu vực tiếp tục có những biến động sâu sắc; dịch bệnh Covid-19 tiếp tục diễn biến rất phức tạp, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 tỉnh yêu cầu cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 35 tỉnh tiếp tục làm tốt công tác tham mưu giúp Ban Chỉ đạo tổ chức triển khai toàn diện các hoạt động theo kế hoạch; tăng cường phối hợp với các địa phương, đơn vị nắm tình hình hoạt động tuyên truyền, phá hoại của các đối tượng trên không gian mạng. Các cơ quan có lãnh đạo là thành viên Ban Chỉ đạo 35 tỉnh, MTTQ và các đoàn thể huy động cán bộ, đảng viên của ngành tích cực tham gia các trang, nhóm của đơn vị và của tỉnh; phát huy vai trò là nòng cốt trong các cấp, các ngành. Công an tỉnh tiếp tục tăng cường công tác đảm bảo an ninh trên không gian mạng, kịp thời phát hiện, xử lý những hành vi sai phạm, lợi dụng mạng xã hội tán phát thông tin xấu, độc, sai trái, xuyên tạc, vi phạm pháp luật, trái với đạo đức và các chuẩn mực xã hội, nhất là về công tác phòng chống dịch Covid-19. Các huyện ủy, thành ủy và đảng ủy trực thuộc tăng cường công tác chỉ đạo, định hướng, quản lý thông tin trên internet và mạng xã hội; tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các trang, nhóm trên mạng xã hội của địa phương, cơ quan, đơn vị./.

T/h: Mai HiếuÝ KIẾN BẠN ĐỌC

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE