You are here

Báo chí là vũ khí cách mạng sắc bén

Chủ tịch Hồ Chí Minh coi báo chí là vũ khí cách mạng sắc bén và đã sử dụng báo chí một cách tài tình để tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia sự nghiệp cách mạng.

 

TTXVN/Báo Tin tức

Theo TTXVNÝ KIẾN BẠN ĐỌC

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE