You are here

Chùm ảnh đặc biệt về Cách mạng Tháng Mười Nga

7/11/1917 - 7/11/2016 kỷ niệm 99 năm Cách mạng Tháng Mười Nga dưới sự lãnh đạo thiên tài của V.I.Lenin và Đảng Bôn-sê-vích.

Cách đây 99 năm, ngày 7/11/1917, tại nước Nga, dưới sự lãnh đạo thiên tài của V.I. Lenin và Đảng Bôn-sê-vích, giai cấp công nhân và nhân dân lao động Nga đã đứng lên lật đổ chế độ Sa hoàng, lập nên nhà nước vô sản đầu tiên trên thế giới, mở đầu thời đại mới trong lịch sử phát triển của nhân loại. Báo Kiến thức đưa tin.

Lãnh đạo thiên tài của V.I.Lenin. Ảnh: Báo Hà Nội mới

Từ sau Cách mạng Tháng Mười Nga, phong trào cách mạng ở mỗi nước, trong đó có Việt Nam, trở thành một bộ phận khăng khít của phong trào cách mạng thế giới. Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh đã tìm ra con đường cứu nước, giải phóng dân tộc Việt Nam cũng chính từ bản Luận cương của V.I.Lenin “Về vấn đề dân tộc và dân tộc thuộc địa”.

Ngày nay, tình hình thế giới còn nhiều diễn biến phức tạp và chứa đựng những yếu tố khó lường. Song, học thuyết Mác - Lenin và dấu ấn lịch sử của cuộc Cách mạng XHCN Tháng Mười Nga vẫn luôn tỏa sáng soi đường, dẫn lối cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, thách thức, đẩy mạnh công cuộc CNH, HĐH và hội nhập quốc tế, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, vững bước đi lên xây dựng CNXH, con đường mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn và kiên định.

Hãy cùng nhìn lại những hình ảnh về các lễ kỷ niệm được tổ chức trong 9 thập kỷ qua. (Nguồn ảnh: Báo Công an nhân dân)

Rạng sáng ngày 7-11-1917 (25 tháng 10 theo lịch Nga cũ) lực lượng khởi nghĩa tấn công Cung điện Mùa Đông ở Petrograt (nay là Saint Petersburg), mở đầu cuộc Cách mạng tháng Mười Nga vĩ đại.

 

Lãnh tụ Đảng Bolshevich V. I. Lenin tuyên bố thành lập chính quyền Xô Viết tại Đại hội Xô Viết toàn Nga ngày 7-11-1917 tại điện Smolnya, ngay sau khi chiếm Cung điện mùa Đông.

 

Người dân và lực lượng khởi nghĩa diễu hành tại Saint-Peterburg chúc mừng thành công của cuộc Cách mạng ngày 7-11-1917.

 

Lễ diễu binh kỉ niệm 10 năm cuộc Cách mạng Tháng 10 vào năm 1927, 3 năm sau khi Lenin mất.

 

Một đơn vị Hồng quân Liên Xô duyệt binh trên Quảng trường Đỏ rồi tiến thắng ra mặt trận tiêu diệt phát xít Đức chỉ cách Moscow vài kilomet trong cuộc Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại năm 1941. Từ năm 1941, lễ kỉ niệm Cách mạng tháng Mười được tổ chức long trọng hơn với hình thức duyệt binh với lực lượng hùng hậu và khí tài quân sự.

 

Những người Cộng sản Liên Bang Nga xuống đường chúc mừng 93 năm Cách mạng tháng Mười năm 2010.

Theo Doanh nghiệp Việt NamÝ KIẾN BẠN ĐỌC

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE