You are here

Phấn đấu trong năm 2018 có ít nhất 50% các đơn vị cấp huyện triển khai cung cấp các dịch vụ hành chính công trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4.

Hiện nay bộ thủ tục hành chính trên cổng thông tin điện tử của tỉnh cung cấp khá đầy đủ các thủ tục hành chính của 3 cấp: cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã với trên 1680 thủ tục. Tuy nhiên việc cung cấp này mới chỉ dừng lại ở cấp độ 2. Việc cung cấp các dịch vụ hành chính công mức độ 3 và mức độ 4 chưa được đầy đủ do việc triển khai cung cấp dịch vụ công mức độ 3 và mức độ 4 đòi hỏi phải có tính đồng bộ về cơ sở hạ tầng kỹ thuật và kinh phí. Hiện tại Sở Thông tin và Truyền thông đang triển khai xây dựng Cổng dịch vụ hành chính công của tỉnh, bảo đảm cung cấp khoảng 300 dịch vụ hành chính công mức độ 3 và khoảng 50 dịch vụ hành chính công mức độ 4 để phục vụ người dân và doanh nghiệp. Các chỉ tiêu này dự kiến sẽ hoàn thành vào cuối năm 2017. Trong năm 2018, toàn tỉnh phấn đấu có ít nhất 50% các đơn vị cấp huyện triển khai cung cấp các dịch vụ hành chính công trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4.

 

T/h: Đồng NhungÝ KIẾN BẠN ĐỌC

TIN KHÁC ĐÃ ĐĂNG

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE