You are here

Xây dựng, phát triển NTM bền vững

Tính đến hết năm 2021, toàn tỉnh có 106 xã, thị trấn được công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao và 600 thôn, xóm, tổ dân phố được công nhận đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. Bên cạnh những kết quả đạt được, chương trình xây dựng NTM kiểu mẫu, nâng cao của tỉnh còn một số hạn chế, trong đó có việc thực hiện tiêu chí thu nhập ở nhiều địa phương chưa thực sự bền vững.

Để nâng cao hiệu quả thực hiện tiêu chí thu nhập trong XD NTM, UBND tỉnh chỉ đạo các huyện, thành phố tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các xã, thôn/xóm rà soát, đánh giá kết quả xây dựng MTM kiểu mẫu, nâng cao, đặc biệt là khả năng hoàn thành tiêu chí thu nhập phù hợp với tình hình địa phương. Từ đó có biện pháp tháo gỡ vướng mắc, khó khăn, đảm bảo đạt kết quả bền vững trong suốt lộ trình thực hiện tiêu chí thu nhập trong xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu. Các địa phương bám sát các quy định, hướng dẫn mới nhất của các cấp chính quyền từ Trung ương, tỉnh đến huyện về thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM, NTM kiểu mẫu, nâng cao, đặc biệt lưu ý đến Bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM và Bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM nâng cao giai đoạn 2021-2025. Cụ thể, năm 2022, các xã của tỉnh phải đạt mức thu nhập bình quân đầu người từ 53 triệu đồng/người trở lên mới đạt tiêu chuẩn xã NTM; từ 64 triệu đồng/người trở lên mới đạt tiêu chuẩn xã NTM nâng cao.

Linh ThảoÝ KIẾN BẠN ĐỌC

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE