You are here

Ủy ban mặt trận Tổ quốc tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn công tác bảo vệ môi trường ứng phó với biến đổi khí hậu và phòng chống tội phạm, ma túy, tệ nạn xã hội năm 2018

Tại hội nghị, các đại biểu đã được Sở Tài nguyên và môi trường truyền đạt những kiến thức cơ bản về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu như: phương thức, mô hình bảo vệ môi trường; phương thức giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về nước thải sinh hoạt ở cơ sở; Quản lý, thu gom xử lý chất thải rắn trên địa bàn, bảo vệ môi trường trong xây dựng nông thôn mới. Các đại biểu cũng được nghe, trao đổi và thảo luận nhiều chuyên đề về thực trạng công tác phòng, chống tội phạm xã hội và việc phối hợp tuyên truyền, phát động phong trào toàn dân tham gia phòng chống tội phạm. Qua Hội nghị đã giúp cán bộ Mặt trận và các chức sắc các tôn giáo, người tu hành trên địa bàn toàn tỉnh nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong việc tuyên truyền, vận động toàn dân bảo vệ môi trường, phòng chống tội phạm xã hội gắn với cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"./.

T/h: Đức CườngÝ KIẾN BẠN ĐỌC

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE