You are here

UBND tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ quý I, triển khai nhiệm vụ quý II/2021; triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong thời gian tới.

Đồng chí Phạm Đình Nghị - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Phạm Đình Nghị - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá: trong quý I/2021, mặc dù KT-XH tiếp tục bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 xuất hiện trở lại trong cộng đồng, song với sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị, sự cố gắng của cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân, KT- XH của tỉnh Nam Định tiếp tục duy trì ổn định và phát triển so với cùng kỳ năm 2020. Để thực hiện tốt nhiệm vụ của quý II/2021, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu: các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và toàn thể nhân dân tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định trong phòng, chống dịch Covid-19; thực hiện chiến lược phòng chống dịch của Chính phủ trong tình hình mới gồm 5K + Vắc xin và phương châm 4 tại chỗ, bảo đảm sẵn sàng với mọi tình huống dịch bệnh. Các sở, ngành căn cứ vào chương trình công tác trọng tâm của UBND tỉnh khẩn trương xây dựng, soạn thảo các báo cáo,  đề án, nhất là các báo cáo, đề án thực hiện trong quý II/2021. Sở Kế hoạch & Đầu tư xây dựng kế hoạch của UBND tỉnh triển khai nghị quyết chuyên đề về cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh; nghị quyết về phát triển kinh tế biển trên cơ sở dự thảo nghị quyết đã được UBND tỉnh thông qua; xây dựng kế hoạch phát triển KT-XH giai đoạn 2021-2025. Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn xây dựng kế hoạch của UBND tỉnh triển khai nghị quyết về xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu; tiếp tục đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp và phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm; đôn đốc đẩy nhanh tiến độ các dự án cấp nước sạch nông thôn. UBND thành phố Nam Định chủ trì soạn thảo kế hoạch về phát triển thành phố. Các sở, ngành sớm hoàn thiện báo cáo, đề án trình tại kỳ họp tổng kết HĐND khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021 và kỳ họp thứ nhất của HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026. Căn cứ vào nhiệm vụ chuyên môn, rà soát lại những chính sách mới, tổ chức tập huấn cho các đối tượng để thực hiện hiệu quả. Về công tác quy hoạch, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu sở Kế hoạch & Đầu tư đẩy nhanh tiến độ, thủ tục, nội dung liên quan đến quy hoạch chung của tỉnh thời kỳ 2021-2030 và tầm nhìn đến 2050; sở Tài nguyên & Môi trường chỉ đạo các huyện và thành phố Nam Định tập trung triển khai hoàn thành quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 xong trước ngày 15/4/2021, tập trung đôn đốc xử lý các dự án chậm tiến độ đầu tư, chậm đưa đất vào sử dụng, xử lý các vi phạm về đất đai. Các sở, ngành, UBND các huyện và thành phố Nam Định tiếp tục triển khai việc xây dựng quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết các quy hoạch chung đã được duyệt để thu hút đầu tư, đồng thời công khai quy hoạch; sở Xây dựng hướng dẫn, hỗ trợ các ngành trong việc quy hoạch, thu hút các dự án đầu tư lớn; sở Thông tin & Truyền thông cùng các sở ngành tập trung xây dựng chính quyền điện tử, rà soát tham mưu cho UBND tỉnh về hoạt động cổng thông tin điện tử của tỉnh, trang thông tin điện tử của các sở, ngành. Ngành Giáo dục & Đào tạo tiếp tục triển khai công tác tuyển sinh vào các lớp đầu cấp và lựa chọn sách giáo khoa chương trình giáo dục phổ thông mới phù hợp. Các ngành: Công an, Quân Đội tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ bảo đảm an ninh, quốc phòng; đẩy nhanh tiến độ cấp căn cước công dân có gắn chíp điện tử.

So với cùng kỳ năm 2020, quý I/2021, chỉ số sản xuất công nghiệp của toàn tỉnh tăng 9,56%, giá trị hàng xuất khẩu tăng 26,8%, tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tăng 7,2%, sản lượng thủy sản tăng 6,4%, thu ngân sách nhà nước tăng 15%; tổng số vốn đăng ký đầu tư trong nước tăng cao hơn 4,8 lần. Tỉnh Nam Định nằm trong tốp các tỉnh có tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công cao nhất trong cả nước./.

 

T/h: Mai Hiếu Ý KIẾN BẠN ĐỌC

TIN KHÁC ĐÃ ĐĂNG

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE