You are here

UBND tỉnh họp thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội

Hội nghị thông qua Báo cáo ước thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021; phát động ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung bị ảnh hưởng bởi lũ lụt.

Dự hội nghị có các đồng chí  Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phạm Đình Nghị - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: năm 2020 là năm đặc thù có nhiều khó khăn do đại dịch Covid-19 và tình hình thiên tai diễn biến bất thường, tác động lớn tới phát triển kinh tế - xã hội và gây ra nhiều khó khăn đối với công tác điều hành ngân sách của tỉnh. Do đó, việc phân tích kết quả ước thực hiện năm 2020 và xây dựng kế hoạch mục tiêu năm 2021 cần bám sát thực tế, đảm bảo tính khả thi. Chỉ rõ những hạn chế còn tồn tại trong phát triển kinh tế - xã hội 10 tháng đầu năm, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu: Trong 2 tháng cuối của năm 2020, các sở, ngành cần tập trung chỉ đạo điều hành thực hiện các chỉ tiêu được giao đạt mức cao nhất; cân đối thu chi ngân sách; tập trung đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình trọng điểm, đặc biệt là trong công tác giải phóng mặt bằng đường trục ven biển, hoàn thành thủ tục của bệnh viện 700 giường; xử lý vi phạm theo Kết luận 71 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; chuẩn bị các đề án trình tại kỳ họp HĐND tỉnh sắp tới.

Về nhiệm vụ năm 2021, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành tiếp tục tập trung thực hiện nghiêm chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh về phòng, chống dịch Covid-19; hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội. Làm tốt công tác quy hoạch; xây dựng kế hoạch tiếp tục đẩy mạnh thực hiện xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu; đẩy mạnh chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP, tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Triển khai kế hoạch sử dụng đất năm 2021 đảm bảo theo quy hoạch sử dụng đất của giai đoạn 2021 – 2030; xử lý nghiêm các vi phạm về đất đai; tăng cường quản lý về môi trường. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện hoàn thành các công trình, dự án trọng điểm. Tăng cường quản lý thu chi ngân sách. Về phát triển văn hóa - xã hội: tập trung hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm năm học 2020 – 2021; xây dựng kế hoạch thực hiện lộ trình nâng cao trình độ chuẩn đào tạo của giáo viên các cấp học. Xây dựng kế hoạch để thực hiện Nghị quyết 18, Nghị quyết 19 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về đổi mới, sắp xếp bộ máy của hệ thống chính trị giai đoạn 2021 – 2025; tập trung chỉ đạo chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.  Hoàn thành tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Tại hội nghị, hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban MTTQ tỉnh, UBND tỉnh đã phát động các đại biểu, cán bộ đảng viên Văn phòng UBND tỉnh ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung bị ảnh hưởng bởi lũ lụt. UBND tỉnh giao các Sở, ngành, cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện tốt việc phát động ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung bị ảnh hưởng bởi lũ lụt theo lời kêu gọi của Ủy ban MTTQ tỉnh./.

T/h: Lê HảiÝ KIẾN BẠN ĐỌC

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE