You are here

Thu nhập bình quân đầu người của các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Mỹ Lộc đã đạt trên 43 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo chung giảm xuống chỉ còn 1,53%.

Thời gian qua, Huyện Mỹ Lộc đã chỉ đạo các đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn đoàn viên, hội viên chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; đưa cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao vào sản xuất; chuyển giao và ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật mới, tổ chức các lớp đào tạo nghề, tập huấn kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi, xây dựng mô hình trình diễn và hướng dẫn cách làm cho cán bộ, hội viên và nhân dân. Nhờ đó nhiều lao động thuộc diện hộ nghèo đã có nghề, tìm được việc làm, có thu nhập ổn định; tích cực ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật mới vào sản xuất, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm cũng như thu nhập, cải thiện cuộc sống, từng bước thoát nghèo. Huyện phối hợp với Ngân hàng CSXH thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi đến 100% các xã, thị trấn, tạo điều kiện cho các hộ nghèo vay vốn với lãi suất ưu đãi để đầu tư phát triển sản xuất. Bên cạnh đó huyện Mỹ Lộc còn tranh thủ sự hỗ trợ của các sở, ngành để quy hoạch các điểm, cụm công nghiệp, làng nghề, thu hút doanh nghiệp đầu tư tạo thêm việc làm cho lao động. Tổng vốn đầu tư phát triển sản xuất công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn huyện Mỹ Lộc giai đoạn 2015-2018 đạt gần 692 tỷ đồng./

                                                                T/h: Tuấn ViệtÝ KIẾN BẠN ĐỌC

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE