You are here

Thành phố Nam Định khẳng định được vai trò, chức năng là trung tâm vùng ở một số lĩnh vực, một số ngành công nghiệp; trung tâm giáo dục - đào tạo và trung tâm thể thao

Tổng nguồn vốn đầu tư phát triển trong 5 năm của thành phố đạt trên 30 nghìn tỷ đồng (vốn đầu tư từ ngân sách do thành phố quản lý đạt trên 1.750 tỷ đồng) tăng 45% so với nhiệm kỳ 2005-2010. 

Về chức năng trung tâm giáo dục - đào tạo, thành phố Nam Định đã trở thành trung tâm nằm trong tốp 10 cả nước với 4 trường đại học, 5 trường cao đẳng, 11 trường trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề, thu hút hơn 50 nghìn học sinh, sinh viên từ các tỉnh đến học tập. Tổng nguồn vốn đầu tư phát triển trong 5 năm của thành phố đạt trên 30 nghìn tỷ đồng (vốn đầu tư từ ngân sách do thành phố quản lý đạt trên 1.750 tỷ đồng) tăng 45% so với nhiệm kỳ 2005-2010. Trong 5 năm qua, thành phố đã thực hiện GPMB cho 45 dự án trên địa bàn với tổng diện tích đất thu hồi là 110,4ha, cơ bản đáp ứng tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm của Trung ương, tỉnh và thành phố, góp phần quan trọng vào quá trình nâng cấp, hiện đại hạ tầng đô thị thành phố./.

                                                    

T/h: Tuấn ViệtÝ KIẾN BẠN ĐỌC

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE