You are here

Thành lập cơ quan chuyên trách làm đại diện chủ sở hữu với doanh nghiệp nhà nước

Văn phòng Chính phủ đã ban hành kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ về Đề án của Bộ Kế hoạch và đầu tư về việc thành lập cơ quan chuyên trách làm đại diện chủ sở hữu đối với doanh nghiệp nhà nước, và vốn nhà nước tại doanh nghiệp. 

Theo kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ: Các Bộ đều thống nhất về quan điểm, mục tiêu và nhiệm vụ tại Bộ Kế hoạch và đầu tư về thành lập cơ quan chuyên trách làm đại diện chủ sở hữu đối với doanh nghiệp nhà nước và vốn nhà nước tại doanh nghiệp. Đây là đề án nhằm thực hiện chủ trương đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế, tách chức năng chủ sở hữu tài sản, vốn và chức năng quản lý nhà nước …

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ. Ảnh: internet.

 

Kết luận cũng nhấn mạnh: "Việc tách chức năng đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp, không làm giảm vai trò mà tạo điều kiện cho các Bộ, cơ quan ngang Bộ, trong việc nâng cao hiệu quả chức năng quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nước ngoài".

Đề án sẽ tiếp tục được hoàn thiện theo 2 mô hình chuyên trách. Thứ nhất là mô hình cơ quan chuyên trách Ủy ban thuộc Chính phủ, với 2 phương án: Thành lập mới cơ quan chuyên trách trên cơ sở điều chuyển cán bộ tại các Bộ, ngành liên quan, bổ sung một số nhân sự đủ điều kiện từ Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC), đảm bảo không làm tăng biên chế. Cơ quan chuyên trách sẽ quản lý khoảng 30 tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước quy mô lớn.

Trong đó bao gồm SCIC là đầu mối độc lập để quản lý và thoái vốn tại các công ty cổ phần Nhà nước độc lập. Đây là phương án chính. Phương án 2 là nâng cấp SCIC thành ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp để quản lý doanh nghiệp 100% vốn nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước.

Mô hình thứ 2: Cơ quan chuyên trách là doanh nghiệp buộc phải củng cố, kiện toàn, còn SCIC là doanh nghiệp trực thuộc Chính phủ làm chức năng đại diện chủ sở hữu (tăng địa vị pháp lý, nhân lực). Trong đó làm rõ đầu mối quản lý danh mục công ty cổ phần do SCIC hiện đang quản lý và các công ty cổ phần mà các Bộ, ngành, địa phương sẽ bàn giao.

Theo Người tiêu dùng Ý KIẾN BẠN ĐỌC

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE