You are here

Sở Công Thương tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Đồng chí Nguyễn Phùng Hoan - Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị

Đánh giá cao nỗ lực đóng góp của toàn ngành Công Thương vào kết quả tăng trưởng kinh tế của tỉnh năm 2020 trong điều kiện đại dịch COVID-19 tác động gây bất lợi, đồng chí Nguyễn Phùng Hoan - Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu: năm 2021, ngành Công thương cần tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, triển khai toàn diện nhiệm vụ để thực hiện hiệu quả các mục tiêu đề ra. Trong đó, bám sát các định hướng phát triển kinh tế của tỉnh, Bộ Công Thương và diễn biến của các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, kịp thời tham mưu giải pháp khai thác hiệu quả các cơ hội giao thương kinh tế quốc tế mới. Nâng cao chất lượng quy hoạch, quản lý quy hoạch; đẩy nhanh tiến độ thi công xây dựng các khu, cụm công nghiệp. Tập trung phối hợp với các ngành, các huyện, thành phố rà soát, xây dựng các định hướng, phương án phát triển công nghiệp, thương mại, điện lực, cụm công nghiệp để tích hợp vào Quy hoạch tỉnh Nam Ðịnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; cải thiện chất lượng công tác tham mưu cho UBND tỉnh giải quyết các nhiệm vụ theo phân ngành; nâng cao hiệu quả cải cách hành chính, hỗ trợ doanh nghiệp. Tăng cường hướng dẫn, hỗ trợ các huyện, thành phố nâng cao hiệu quả quản lý, phát triển công nghiệp địa phương.

Năm 2020 dù chịu nhiều tác động tiêu cực từ đại dịch COVID-19, thiên tai, biến đổi khí hậu nhưng ngành Công Thương đã tích cực phối hợp với các cấp chính quyền hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện nhiệm vụ “kép” vừa phòng chống dịch bệnh, thiên tai vừa tập trung phục hồi, phát triển sản xuất, kinh doanh./.

T/h: Bích ThủyÝ KIẾN BẠN ĐỌC

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE