You are here

Năm học 2018-2019, thành phố Nam Định là địa phương có tỷ lệ học sinh tham gia bảo hiểm y tế cao nhất trong toàn tỉnh với 99,78%.

Trên địa bàn thành phố Nam Định có 65 cơ sở giáo dục với 48.034 học sinh, sinh viên, trong đó có 22 trường tiểu học, 18 trường trung học cơ sở, 11 trường trung học phổ thông, 14 trường chuyên nghiệp. Ngay từ đầu năm học 2018-2019, UBND thành phố đã chỉ đạo, triển khai bảo hiểm y tế bắt buộc học sinh, sinh viên và củng cố mạng lưới y tế học đường. Bảo hiểm xã hội thành phố cấp thẻ kịp thời cho học sinh, sinh viên khi tham gia bảo hiểm y tế. Với các biện pháp hiệu quả, năm học 2018-2019, thành phố Nam Định có 62/65 trường học đạt 100% học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế; có 2 trường có tỷ lệ học sinh tham gia bảo hiểm y tế đạt từ 95-99,9%; 1 trường có tỷ lệ học sinh tham gia bảo hiểm y tế đạt dưới 80%.

T/h: Diệu LinhÝ KIẾN BẠN ĐỌC

TIN KHÁC ĐÃ ĐĂNG

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE