You are here

Liên minh Hợp tác xã tỉnh tổ chức Đại hội lần thứ VI nhiệm kỳ 2020 – 2025 với chủ đề “Hợp tác - đổi mới - phát triển - hiệu quả”.

Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Phùng Hoan – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Nhiệm kỳ 2016 – 2020, Liên minh HTX tỉnh triển khai đồng bộ có kết quả, cơ bản hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ. Đến nay, toàn tỉnh có 456 HTX và 42 Quỹ tín dụng nhân dân đang hoạt động. Trong nhiệm kỳ qua, Liên minh HTX tỉnh đã phối hợp với Ngân hàng Chính xã hội chi nhánh tỉnh triển khai 20 dự án của các HTX cho 130 lượt thành viên HTX vay với số vốn quay vòng trên 7 tỷ đồng. Tư vấn để các HTX áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật chuyển đổi sang mô hình sản xuất hữu cơ mang lại giá trị kinh tế cao cho thành viên HTX. Đã có gần 70 HTX với trên 200 sản phẩm đang hoàn thiện quy chuẩn chất lượng sản phẩm, tem nhãn mác, bảo hộ sở hữu trí tuệ trong nước; 14 sản phẩm được đánh giá xếp hạng OCOP 3 sao cấp tỉnh.

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Liên minh HTX tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phát triển kinh tế tập thể; tăng cường công tác tư vấn, hỗ trợ, xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu. Phấn đấu mỗi năm thành lập mới 10 HTX trở lên; thu nhập của thành viên HTX tăng 1,5 lần; Đóng góp của khu vực kinh tế tập thể, HTX toàn tỉnh vào GRDP của tỉnh hàng năm đạt từ 5% trở lên./.

 

T/h: Kiều OanhÝ KIẾN BẠN ĐỌC

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE