You are here

Lễ phát động Tết trồng cây Xuân Tân Sửu năm 2021 và phát động phong trào trồng cây năm 2021.

Dự Lễ phát động và tham gia trồng cây có đồng chí Đoàn Hồng Phong - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; đồng chí Lê Quốc Chỉnh – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Phạm Đình Nghị - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy; Thường trực HĐND – UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh, lãnh đạo thành phố Nam Định và đại diện các tầng lớp nhân dân trên địa bàn thành phố.

Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Mùa xuân là Tết trồng cây, làm cho đất nước càng ngày càng xuân”. Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ đã trở thành truyền thống tốt đẹp của dân tộc, khởi đầu cho mọi hoạt động bảo vệ rừng, trồng cây gây rừng, góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và bảo vệ môi trường sinh thái, giảm nhẹ thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu. Năm 2020, tỉnh Nam Định đã tích cực triển khai các hoạt động trồng rừng, trồng cây phân tán gắn với công tác bảo vệ rừng, toàn tỉnh đã trồng được hơn 800 nghìn cây xanh phân tán và 43 ha rừng phòng hộ ven biển, bảo vệ tốt hơn 3.000ha rừng hiện có.

Năm 2021, toàn tỉnh Nam Định phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu trồng cây, trồng rừng, bảo vệ rừng; trong đó, riêng vụ Xuân, phấn đấu trồng 470 nghìn cây phân tán các loại; trồng mới 37,25ha rừng phòng hộ và trồng bổ sung, phục hồi 126,87ha rừng phòng hộ tại huyện Nghĩa Hưng; chăm sóc 353,13ha rừng phòng hộ.

Sau lễ phát động Tết trồng cây Xuân Tân Sửu năm 2021, các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy – HĐND – UBND tỉnh đã trực tiếp tham gia trồng cây tại khuôn viên Giàn Leo.

 

UBND tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành và các địa phương tiếp tục triển khai thực hiện tốt Luật Lâm nghiệp; Chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ. Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, động viên các cấp, các ngành và nhân dân tích cực tham gia trồng cây, trồng rừng, nâng cao nhận thức của mọi tầng lớp nhân dân về vai trò, tác dụng, giá trị của rừng, ý nghĩa của việc trồng cây, trồng rừng, công tác bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường sinh thái, góp phần giảm nhẹ thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu. Tổ chức thực hiện “Tết trồng cây” Xuân Tân Sửu năm 2021 theo tinh thần nội dung Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ với chỉ tiêu trồng cây xanh gấp 2 lần so với kết quả thực hiện năm 2020, góp phần vào mục tiêu trồng mới 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025; lễ phát động “Tết trồng cây” Xuân Tân Sửu năm 2021 thiết thực, hiệu quả, không phô trương, hình thức, đảm bảo an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19./.

 

T/h: Lê Hải Ý KIẾN BẠN ĐỌC

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE