You are here

Lấy ý kiến về quy hoạch tỉnh Nam Định

Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy về quy hoạch tỉnh Nam Định thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Thường trực Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị Ban TVTU mở rộng để cho ý kiến về quy hoạch tỉnh Nam Định thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Các đồng chí: Phạm Gia Túc, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban TVTU; các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành hữu quan.

Tại hội nghị, đại diện Công ty Cổ phần tư vấn và thiết kế kiến trúc Việt Nam trình bày dự thảo Khung định hướng của Quy hoạch tỉnh Nam Định thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Trong đó, đề cập đến luận cứ khoa học xây dựng; quan điểm, mục tiêu phát triển và các đột phá chiến lược của tỉnh trên 3 trụ cột kinh tế, xã hội và môi trường. Hướng đến mục tiêu phát triển đa ngành, đa lĩnh vực, bao gồm công nghiệp, dịch vụ, nông nghiệp, đô thị và nông thôn. Trọng tâm là sắp xếp lại hệ thống đô thị, tập trung phát triển đô thị lớn, tạo sức hút, động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh và môi trường. Đảm bảo các chỉ tiêu xã hội, phấn đấu ở mức khá so với cả nước. Quy hoạch tỉnh Nam Định thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 có 38 nội dung đề xuất tích hợp quy hoạch tỉnh liên quan đến các Sở, ngành, đơn vị trong tỉnh.

 

Đóng góp ý kiến vào bản dự thảo, các đại biểu cơ bản nhất trí với Khung định hướng Quy hoạch tỉnh Nam Định thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đây sẽ là cơ sở quan trọng để các cấp chính quyền trong tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý toàn diện, thống nhất trong phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh. Hướng đến mục tiêu đến năm 2030 Nam Định là tỉnh có các ngành công nghiệp chủ yếu phát triển theo hướng hiện đại, môi trường sống hiện đại văn minh, có thu nhập bình quân đầu người cao hơn so với bình quân chung của cả nước, các ý kiến đóng góp tập trung vào những điểm lớn, quan điểm chỉ đạo liên quan đến mục tiêu, đột phá phát triển xuyên suốt trong quá trình xây dựng quy hoạch tỉnh.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Phạm Gia Túc - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của đơn vị tư vấn trong quá trình lập Khung định hướng Quy hoạch tỉnh Nam Định thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050, đã chủ động nắm bắt, nghiên cứu, phân tích thực trạng với các nội dung và hệ thống số liệu đạt chất lượng cao. Nhấn mạnh, dự thảo Khung định hướng Quy hoạch tỉnh Nam Định phải đảm bảo tuân thủ, bám sát Quyết định số 992 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Nam Định, các quy trình, nội dung, nguyên tắc theo Luật Quy hoạch và các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật Quy hoạch, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu đơn vị tư vấn tiếp tục bám sát yêu cầu, nhiệm vụ lập quy hoạch và các ý kiến đóng góp của Thường trực Tỉnh ủy, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các sở, ngành liên quan. Trên cơ sở đó hoàn chỉnh Khung định hướng theo đúng tiến độ đề ra, đảm bảo tính khoa học, đánh giá đúng thực trạng, dự báo xu hướng phát triển để khai thác có hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của tỉnh; có tính khả thi và phù hợp với khả năng cân đối, huy động về nguồn nội lực và các nguồn lực từ bên ngoài trên tất cả các lĩnh vực. Đồng thời liên kết chặt chẽ giữa các địa phương trong tỉnh và giữa tỉnh Nam Định với các tỉnh trong vùng đồng bằng sông Hồng cũng như trong cả nước./.

T/h: Phạm TuânÝ KIẾN BẠN ĐỌC

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE