You are here

Khối thi đua Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể phát động phong trào thi đua năm 2020.

Dự hội nghị có đồng chí Trần Văn Chung - Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí  Đoàn Văn Hùng - Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh.

Đánh giá cao các phong trào thi đua của Khối thi đua Mặt trận Tổ quốc  và các đoàn thể tỉnh trong năm 2019, đồng chí Trần Văn Chung  - PBí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Phong trào thi đua của Khối đã được tiến hành đồng đều đạt được nhiều kết quả, đặc biệt là phong trào cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới và công tác đảm bảo an sinh xã hội. Năm 2020, khối thi đua Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh cần căn cứ vào tình hình cụ thể để đăng ký các danh hiệu thi đua cho đảm bảo đúng tiêu chí; tiếp tục đổi mới và đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của từng đơn vị thành viên trong Khối thi đua, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị và các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh, góp phần vào thành công của Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX.

Năm 2020, Khối thi đua Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh tiếp tục phối hợp tăng cường và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân, tăng cường sự đồng thuận xã hội; tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và  nhân dân góp ý tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền; tích cực tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước; tổ chức tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tổ chức tốt các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX; tiếp tục tổ chức các chương trình giám sát theo Quyết định 217 của Bộ chính trị; tăng cường và củng cố nâng cao chất lượng các tổ chức và hoạt động đoàn hội; chú trọng thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng; biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến; gương người tốt, việc tốt. Các đơn vị thành viên trong Khối thi đua cần cụ thể hóa các phong trào thi đua và tổ chức phát động trong đoàn viên, hội viên, nhân dân./.

T/h: Lệ MinhÝ KIẾN BẠN ĐỌC

TIN KHÁC ĐÃ ĐĂNG

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE