You are here

Huyện Trực Ninh đã huy động trên 1.300 tỷ đồng cho xây dựng nông thôn mới.

Các nguồn đóng góp xây dựng nông thôn mới của người dân huyện Trực Ninh chủ yếu từ việc hiến đất để xây dựng các công trình phúc lợi. Theo ước tính, từ khi bắt đầu xây dựng nông thôn mới, năm 2010 đến nay, huyện Trực Ninh đã huy động được hơn 1.300 tỷ đồng, trong đó 14% là vốn ngân sách nhà nước, 78% là vốn đóng góp của cộng đồng dân cư, còn lại là các vốn lồng ghép từ các chương trình, dự án, vốn tín dụng, vốn huy động của các doanh nghiệp. Từ các nguồn vốn này, huyện Trực Ninh đã xây dựng các công trình phúc lợi, làm đường giao thông nông thôn, góp phần làm thay đổi diện mạo tại các vùng quê. Huyện Trực Ninh phấn đấu trong năm 2017 sẽ hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới./.

 

T/h: Phạm TuânÝ KIẾN BẠN ĐỌC

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE