You are here

Huyện Hải Hậu tiến hành việc thực hiện sáp nhập đơn vị hành chính xã Hải Toàn vào xã Hải An.

          

Xã Hải Toàn có diện tích tự nhiên khoảng 5km, dân số hơn 3,6 nghìn người, không đạt 50% cả tiêu chí diện tích và quy mô dân số. Việc thực hiện sắp xếp đối với đơn vị hành chính không đạt tiêu chuẩn như trên là cần thiết, góp phần tăng quy mô đơn vị hành chính, tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế, nâng cao hiệu quả đầu tư kinh tế xã hội, hiệu lực hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị. Dự kiến sau khi sáp nhập xã Hải Toàn vào xã Hải An, đơn vị hành chính mới có tên là xã Hải An, diện tích tự nhiên khoảng 11,13km, dân số trung bình trên 8,7 nghìn người, với 27 xóm. Theo lộ trình dự kiến, việc tổ chức lấy ý kiến cử tri trên địa bàn 2 xã Hải Toàn, Hải An về đề án sáp nhập xong trước ngày 10/8/2019, chậm nhất đến 1/3/2020, tổ chức thực hiện xong việc sáp nhập xã Hải Toàn vào xã Hải An. Tổ chức Đại hội Đảng bộ cấp xã nhiệm kỳ 2020-2025 xong trước 20/4/2020, kiện toàn các chức danh cán bộ xã theo đề án tại đơn vị hành chính mới. Đến năm 2021, tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội  và bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và bầu các chức danh của HĐND, UBND tại đơn vị hành chính mới. Sau khi sáp nhập xã mới, theo nghị quyết 1211 ngày 25/5/2016 của Uỷ ban  thường vụ Quốc hội, đơn vị hành chính mới là đơn vị hành chính loại 2./.

                                                           

 

   T/h:  Tuấn ViệtÝ KIẾN BẠN ĐỌC

TIN KHÁC ĐÃ ĐĂNG

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE