You are here

Hội nghị truyền thông về an toàn thực phẩm cho hội viên hội phụ nữ huyện Xuân Trường.

Tại hội nghị, hội viên hội phụ nữ huyện Xuân Trường đã được truyền đạt những kiến thức cơ bản về vệ sinh an toàn thực phẩm và được tư vấn các kiến thức về bảo đảm an toàn thực phẩm; hướng dẫn sử dụng phụ gia thực phẩm; điều kiện chung bảo đảo an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm; được nghe hướng dẫn cụ thể các biện pháp bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, tìm hiểu các quy định của pháp luật về điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm , các biện pháp xử lý cần thiết khi có sự cố ngộ độc thực phẩm xảy ra. Thông qua hội nghị đã giúp cán bộ, hội viên phụ nữ các cấp trên địa bàn huyện Xuân Trường trang bị thêm kiến thức về an toàn thực phẩm, qua đó chủ động thay đổi hành vi trong sử dụng thực phẩm an toàn để phòng ngừa hạn chế ngộ độc thực phẩm xảy ra trong gia đình và cộng đồng./.

T/h: Diệu LinhÝ KIẾN BẠN ĐỌC

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE