You are here

Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011-2020, Đề án 500 trí thức trẻ và Đề án 567.

Dự và chỉ đạo hội nghị tại điểm cầu Hà Nội có Phó thủ tướng thường trực Chính Phủ Trương Hòa Bình, lãnh đạo đại diện các Bộ, ban, ngành trung ương.

Tại điểm cầu tỉnh Nam Định, dự hội nghị có đồng chí Trần Lê Đoài – Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Về chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011-2020, kết quả tổng hợp báo cáo của các bộ, ngành, địa phương cho thấy: các chỉ tiêu cơ bản đều đạt kế hoạch đề ra. 100% các bộ, ngành, địa phương đã ban hành chương trình, kế hoạch phát triển thanh niên. Trong 10 năm qua, các bộ, ngành, địa phương đã ban hành 1.870 văn bản triển khai thực hiện Chiến lược; triển khai thực hiện 6 mục tiêu, 8 nhóm chỉ tiêu phát triển thanh niên tại Quyết định số 2474 và 29 chỉ tiêu được điều chỉnh, bổ sung tại Quyết định số 1042.

 

Từ năm 2015 đến năm 2020, thông qua việc thực hiện Đề án 567 đã bồi dưỡng cho 14.330 cán bộ, công chức trẻ của 2.293 xã, 42 tỉnh trong phạm vi Đề án với tổng kinh phí triển khai thực hiện gần 29,8 tỷ đồng, đạt 87,8% kinh phí được cấp và đạt 53,7% kinh phí được phê duyệt. Thông qua đào tạo bồi dưỡng, trình độ của đội ngũ cán bộ trẻ, nhất là cán bộ chủ chốt, đã từng bước được nâng cao. Kết quả của Đề án đã góp phần quan trọng vào việc nâng cao mặt bằng chung về trình độ và năng lực của đội ngũ cán bộ, công chức trẻ ở xã, từng bước tiêu chuẩn hóa ngạch, bậc theo quy định của Nhà nước, đảm bảo cho công tác quy hoạch và gắn liền với nhu cầu sử dụng, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp đổi mới.

Với Đề án 500, Bộ Nội vụ đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan, ủy ban nhân dân 34 tỉnh thuộc phạm vi điều chỉnh của Đề án, tổ chức triển khai thực hiện theo tiến độ đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Trí thức trẻ là người dân tộc thiểu số tham gia Đề án chiếm gần 50%, góp phần quan trọng vào việc thực hiện chính sách đối với người dân tộc thiểu số. Sau 5 năm về xã công tác, tham mưu, các trí thức trẻ đã đề xuất xây dựng, triển khai các đề án phát triển kinh tế-xã hội, xóa bỏ những hủ tục lạc hậu, xây dựng đời sống văn hóa mới cho bà con nhân dân.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó thủ tướng thường trực Chính Phủ Trương Hòa Bình yêu cầu trong giai đoạn tiếp theo, Bộ nội vụ phối hợp với các bộ, ngành liên quan tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được; xử lý những khó khăn còn tồn tại trong công tác phát triển thanh niên; góp phần tạo dựng một thế hệ thanh niên có tri thức, trách nhiệm, có bản lĩnh trí tuệ vì cộng đồng xã hội./.

 

T/h: Diệu LinhÝ KIẾN BẠN ĐỌC

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE