You are here

Hội nghị trực tuyến toàn quốc “Công tác Dân vận trong hoạt động hòa giải”.

Đồng chí Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương chủ trì hội nghị.

 Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Nam Định có đồng chí Trần Văn Chung – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Trần Lê Đoài – Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Qua 6 năm thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở đã đạt được nhiều kết quả nổi bật; đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở và tổ hòa giải được củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng. Cả nước có trên 96.000 tổ hòa giải được thành lập tại thôn, tổ dân phố với gần 600.000 hòa giải viên. Trung bình mỗi năm, các tổ hòa giải ở cơ sở trên phạm vi cả nước đã tiến hành hòa giải trên 140.000 vụ, việc. Số lượng các vụ, việc không phải đưa ra giải quyết tại các cơ quan Nhà nước đã tiết kiệm được thời gian, giảm tải công việc cho các cơ quan tư pháp và giảm bớt gánh nặng chi tiêu cho ngân sách Nhà nước.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trưởng Ban Dân vận Trung ương nhấn mạnh: Hoạt động hòa giải cơ sở đã góp phần nâng cao hiệu quả công tác Dân vận; thông qua hòa giải cơ sở, các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đã đi vào cuộc sống, nâng cao nhận thức pháp luật của nhân dân, từ đó hình thành ý thức, thói quen tự giác chấp hành pháp luật, góp phần giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, xây dựng gia đình văn hóa, củng cố khối đoàn kết toàn dân tộc. Đồng chí Trưởng Ban dân vận Trung ương yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền cần quan tâm hơn nữa về công tác hòa giải cơ sở, coi đây là phương thức phổ biến, giáo dục pháp luật hiệu quả để lãnh đạo, chỉ đạo theo tinh thần có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Trong đó coi hòa giải ở cơ sở là một bộ phận của công tác Dân vận; thực hiện tốt công tác hòa giải ở cơ sở là góp phần thực hiện tốt công tác Dân vận./.

 

T/h: Phạm TuânÝ KIẾN BẠN ĐỌC

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE