You are here

Hội nghị liên tịch với UBND, UBMTTQ tỉnh thống nhất nội dung chương trình kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận cho ý kiến vào 2 phương án dự kiến chương trình kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Với sự thống nhất chung kỳ họp dự kiến diễn ra trong khoảng từ ngày mùng 2 đến ngày 5/7/2019. Các hoạt động tiếp xúc cử tri trước kỳ họp dự kiến từ ngày 17 đến ngày 19/6/2019. Nét mới trong kỳ họp lần này được nêu trong phương án 2 là báo cáo của UBND tỉnh kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 7 và thường trực HĐND tỉnh báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 7; báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri với kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh sẽ được đưa lên phiên khai mạc, thay vì vẫn báo cáo ở các phiên bế mạc trước đây. Các đại biểu cho rằng, việc thay đổi này là hợp lý và khoa học, giúp cho cử tri sớm nắm bắt được thông tin kết quả giải quyết kiến nghị và kỳ họp cũng dành nhiều thời gian cho phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại phiên bế mạc.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trần Văn Chung – Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy đánh giá cao những ý kiến, đóng góp của các đại biểu, đồng thời thống nhất một số nội dung chương trình tại Kỳ họp lần thứ 8, HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Trên cơ sở phân tích những ưu điểm, hướng đến quyền và lợi ích của cử tri, đồng chí Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy thống nhất kỳ họp sẽ thực hiện theo phương án 2, đồng thời chỉ đạo các Ban của HĐND tỉnh phối hợp với UBND tỉnh chuẩn bị nội dung các báo cáo phải mang tính bao quát, chất lượng, tránh sự trùng lặp. UBMTTQ tỉnh chủ trì triển khai kế hoạch nâng cao chất lượng các buổi tiếp xúc cử tri của Đại biểu HĐND tỉnh, nhằm tiếp nhận và giải quyết kịp thời các kiến nghị của cử tri với HĐND tỉnh./.

T/h: Phạm TuânÝ KIẾN BẠN ĐỌC

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE