You are here

Hội nghị giao ban quý I giữa thường trực Tỉnh uỷ với Uỷ ban MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội của tỉnh.

Đồng chí Lê Quốc Chỉnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.

 

Dự hội nghị có Trần Minh Thắng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ; lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, Ban Dân vận Tỉnh uỷ và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội của tỉnh.

Trong quý I năm 2021, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội của tỉnh đã tập trung hướng dẫn công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19. Tuyên truyền, quán triệt, triển khai nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 – 2025; vận động hội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, gắn với các nhiệm vụ chính trị của địa phương, nhất là xây dựng NTM, đô thị văn minh. Tích cực tham gia các hoạt động từ thiện, nhân đạo, an sinh xã hội. Xây dựng và triển khai chương trình công tác năm 2021; triển khai thực hiện Chỉ thị số 02 ngày 8/1/2021 của Ban thường vụ  Tỉnh uỷ về lãnh đạo, chỉ đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026; xây dựng và triển khai kế hoạch giám sát của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội năm 2021 theo Quyết định số 217 ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị (khoá XI); tổng kết phong trào thi đua năm 2020, phát động phong trào thi đua năm 2021.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ ghi nhận và đánh giá cao kết quả hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội của tỉnh đạt được trong quý I/2021. Về nhiệm vụ trọng tâm công tác Dân vận quý II năm 2021, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ yêu cầu MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội của tỉnh tập trung nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, trong đó xác định đó là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của năm. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026 đảm bảo dân chủ, đúng luật, là ngày hội lớn của toàn dân. Tăng cường tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, phòng chống dịch Covid-19 của tỉnh. Ban Dân vận Tỉnh uỷ tập hợp, rà soát các ý kiến, kiến nghị của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội để làm cơ sở tham mưu cho Tỉnh uỷ lãnh đạo, chỉ đạo./.

T/h: Lê HảiÝ KIẾN BẠN ĐỌC

TIN KHÁC ĐÃ ĐĂNG

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE