You are here

Hội nghị giao ban báo chí tháng 11-2019.

Theo đánh giá của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Sở Thông tin Truyền thông, trong tháng 11/2019, các cơ quan báo chí địa phương đã bám sát và thông tin kịp thời về các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hoá xã hội của tỉnh, của trung ương như: Thông tin về nội dung diễn biến Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV; các hoạt động tiếp xúc cử tri chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh khóa 18; thông tin kết quả phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh trong năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020; kết quả triển khai Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị; thông tin về các hoạt động kỷ niệm của các ngành, các lĩnh vực. Trong tháng 11/2019 có gần 270 tin bài trên 78 báo, tạp chí của Trung ương viết về Nam Định.

 

Tháng 12/2019, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Sở thông tin và truyền thông đề nghị các cơ quan báo chí địa phương tiếp tục tuyên truyền việc thực hiện các chỉ thị nghị quyết của Đảng, của tỉnh, trong đó tập trung tuyên truyền việc triển khai Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13, Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng, tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; tuyên truyền kết quả sơ kết 3 năm thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; kết quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2019, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2020.

Cũng tại Hội nghị giao ban báo chí, lãnh đạo Cục quản lý thị trường tỉnh đã cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí về kết quả công tác kiểm tra, kiểm soát hàng hóa, nhất là đối với những hàng hóa giả mạo xuất xứ trong thời gian qua, đồng thời đưa ra giải pháp bình ổn giá cả thị trường dịp Tết Nguyên đán./. 

T/h: Đồng NhungÝ KIẾN BẠN ĐỌC

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE