You are here

Hội nghị giao ban báo chí tháng 11.

Tại hội nghị, lãnh đạo Sở Y tế cung cấp thông tin và giải đáp một số vấn đề các cơ quan báo chí quan tâm về kết quả triển khai chiến dịch tiêm vắc-xin phòng COVID-19 trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua; công tác triển khai chiến dịch tiêm vắc-xin phòng COVID-19 cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi.

Định hướng tuyên truyền trong tháng 12/2021, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và SThông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan báo chí tập trung tuyên truyền toàn diện việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, trong đó tập trung tuyên truyền kết quả năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; tiếp tục tuyên truyền ý nghĩa, vai trò, thành công của Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Kỳ họp thứ tư, HĐND tỉnh khoá XIX, nhiệm kỳ 2021-2026. Tiếp tục tuyên truyền việc triển khai thực hiện Kết luận số 01 về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị; Kết luận 14 ngày 22-9-2021 của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung, nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ đủ tâm, đủ tầm, đáp ứng nhu cầu trong tình hình mới; Kế hoạch Phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; phản ánh nỗ lực của các địa phương trong việc thực hiện các giải pháp phục hồi nền kinh tế, hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội theo kế hoạch đề ra.

Tăng cường tuyên truyền công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, chống buôn bán hàng cấm, hàng lậu, hàng kém chất lượng; đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; đấu tranh với các hành vi vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ dịp cuối năm và các ngày lễ lớn của đất nước. Trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 tiếp tục tuyên truyền chủ trương, giải pháp của tỉnh để thiết lập trạng thái thích ứng an toàn và linh hoạt, phù hợp thực tế của địa phương theo tinh thần Nghị quyết 128 của Chính phủ; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người dân trong phòng, chống dịch; tránh tâm lý lơ là, chủ quan.Chú trọng cân đối thời lượng, cơ cấu tuyên truyền để đảm bảo hài hòa giữa thông tin phòng chống dịch, phát triển kinh tế và các sự kiện chính trị của tỉnh./.

T/h: Lệ MinhÝ KIẾN BẠN ĐỌC

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE