You are here

Hoạt động HĐND tỉnh

HĐND tỉnh tổ chức hội nghị liên tịch thống nhất nội dung kỳ họp thường lệ cuối năm 2020, HĐND tỉnh khóa 18, nhiệm kỳ 2016-2020.

Dự hội nghị có đồng chí Trần Văn Chung - Chủ tịch HĐND tỉnh, Nguyên Bí thư thường trực Tỉnh ủy; đồng chí Phạm Đình Nghị - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Lê Quốc Chỉnh - Phó Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Đoàn Văn Hùng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTQ tỉnh; đồng chí Nguyễn Viết Hưng - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; đồng chí Khương Thị Mai, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

Trên cơ sở dự thảo đề xuất của Thường trực HĐND tỉnh, hội nghị đã thảo luận và thống nhất: Kỳ họp thường lệ cuối năm 2020, HĐND khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 dự kiến diễn ra trong 3 ngày (từ ngày 7/12 đến hết buổi sáng ngày 9/12/2020), tại hội trường tầng 3, trụ sở HĐND, UBND tỉnh.

Nội dung chương trình kỳ họp: nghe các báo cáo thường kỳ theo luật định, nhằm mục đích xem xét, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2020, quyết định một số nội dung và kế hoạch phát triển KTXH năm 2021 thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh theo quy định của pháp luật để đáp ứng yêu cầu thực tiễn phát triển KT-XH của tỉnh. Khác với mọi năm, 5 nội dung thực hiện theo nghị quyết của Ban Thường vụ Quốc hội phải lùi lại thời gian thực hiện, vì vậy UBND tỉnh sẽ không trình tại kỳ họp cuối năm. Bên cạnh đó, bổ sung 5 đề án, dự thảo nghị quyết gồm: quy định nội dung và mức chi hỗ trợ cho hoạt động khuyến nông trên địa bàn tỉnh; quy định phân cấp thẩm quyền xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và phê duyệt phương án xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân thuộc phạm vi quản lý của tỉnh; sửa đổi, bổ sung nghị quyết số 06 năm 2018 của HĐND tỉnh về việc phân cấp thẩm quyền quản lý tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc địa phương quản lý trên địa bàn tỉnh; việc kéo dài thời kỳ ổn định ngân sách giai đoạn 2017-2020 đến hết năm 2020; tổ chức lực lượng, huấn luyện, hoạt động và đảm bảo chế độ chính sách cho dân quân tự vệ giai đoạn năm 2021-2025.

Căn cứ vào nội dung chương trình kỳ họp, các tổ đại biểu HĐND tỉnh phối hợp với thường trực HĐND, UBMTTQ các huyện, thành phố tổ chức tiếp xúc cử tri tại các đơn vị bầu cử dự kiến trong 2 ngày 16 và 17/11/2020.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trần Văn Chung, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu các cơ quan có liên quan tích cực phối hợp chuẩn bị sớm các văn bản, báo cáo phục vụ kỳ họp theo đúng tiến độ đề ra. Về các đề án, nghị quyết dự kiến trình kỳ họp, đồng chí đề nghị UBND tỉnh phối hợp chuẩn bị các nội dung của kỳ họp, đảm bảo thời gian thực hiện việc đăng ký và điều chỉnh bổ sung các nội dung; đề nghị các ban HĐND tỉnh chủ động thực hiện chương trình giám sát, thẩm tra các nội dung theo luật định. Đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị Uỷ ban  MTTQ tỉnh chỉ đạo Uỷ ban MTTQ các huyện, thành phố phối hợp với các tổ đại biểu HĐND tỉnh tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri báo cáo HĐND tỉnh./.

T/h: Mai HiếuÝ KIẾN BẠN ĐỌC

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE