You are here

Hoạt động câu lạc bộ nữ công

Công đoàn viên chức tỉnh tổ chức Hội nghị gặp mặt cán bộ nữ công, hội viên câu lạc bộ nữ công và nói chuyện chuyên đề về công tác “Chăm sóc sức khỏe phụ nữ”.

Tại hội nghị, các đại biểu cùng ôn lại quá trình hình thành và phát triển của Hội LHPN Việt Nam trong suốt 90 năm qua, đồng thời ghi nhận những kết quả hoạt động trong công tác nữ công của công đoàn viên chức tỉnh trong thời gian qua. Với 39 ban nữ công quần chúng, trên 1.670 đoàn viên nữ thuộc Công đoàn viên chức tỉnh đã không ngừng học tập, phấn đấu, rèn luyện nâng cao trình độ về mọi mặt và đã đạt nhiều thành tích trong sản xuất và công tác. Nhiều chị đang đảm nhiệm các vị trí quan trọng ở các cơ quan, đơn vị. Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam, nữ công chức, viên chức, lao động Công đoàn viên chức tỉnh quyết tâm phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ năm 2020, chuẩn bị triển khai kế hoạch năm 2021.

Đẩy mạnh phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” gắn với phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị và Nghị quyết Đại hội công đoàn viên chức tỉnh lần thứ V, nhiệm kỳ 2018 – 2023./.

T/h: Quỳnh ThưÝ KIẾN BẠN ĐỌC

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE