You are here

Giám sát kết quả xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại thành ủy Nam Định

Đồng chí Lê Quốc Chỉnh – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở của tỉnh làm trưởng đoàn .

Tham gia đoàn giám sát có đồng chí Trần Minh Thắng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở của tỉnh.

Phát biểu tại buổi giám sát, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở của tỉnh ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở của cấp ủy, chính quyền từ thành phố đến cơ sở trong thời gian qua; nổi bật, như: kết quả đạt được trên các lĩnh vực cải cách hành chính, đối thoại, tiếp công dân, đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy cán bộ. Khẳng định việc triển khai thực hiện Quy chế dân chủ là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước; đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở của tỉnh đề nghị trong thời gian tới thành phố Nam Định tiếp tục quán triệt, tuyên truyền phổ biến, triển khai thực hiện Kết luận số 120-KL/TW và các văn bản của Trung ương, của tỉnh về thực hiện Quy chế dân chủ ở các loại hình cơ sở. Chú trọng phát huy vai trò của MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội trong công tác tuyên truyền vận động, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; phát huy quyền làm chủ gắn liền với kỷ cương, kỷ luật; đa dạng hoá các hình thức tuyên truyền, xây dựng thực hiện  Quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương, cơ quan, đơn vị doanh nghiệp. Đẩy mạnh thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với thực hiện tốt dân vận chính quyền, cải cách hành chính và đấu tranh phòng chống quan liêu, tham nhũng lãng phí. Chỉ đạo các xã, phường, cơ quan đơn vị tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, đảm bảo công khai, minh bạch các thủ tục hành chính, các chế độ chính sách, không gây phiền hà cho nhân dân. Nâng cao ý thức trách nhiệm trong công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ. Tăng cường sự lãnh đạo của cấp uỷ Đảng đối với thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị ở cơ sở. Thường xuyên quan tâm, củng cố kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của ban thanh tra nhân dân, ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở.

Từ năm 2016 đến nay, Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở của thành phố Nam Định đã tiến hành 5 cuộc giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ đối với 18 đơn vị thuộc các loại hình cơ sở. Việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở trên địa bàn thành phố trong thời gian qua đã trở thành động lực thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, đảm bảo an sinh xã hội. Góp phần xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh; tỷ lệ tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh và hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm đạt từ 85% - 89%; tỷ lệ đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt từ 75% - 80,2%. Gắn việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, Nghị quyết TW4 (khóa XII) của Đảng, góp phần củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, điều hành của chính quyền các cấp; đổi mới phương thức hoạt động và nâng cao vai trò, trách nhiệm, uy tín của MTTQ và các đoàn thể nhân dân; tỷ lệ chính quyền cơ sở vững mạnh và hoàn thành tốt nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015-2020 đạt 78%, tỷ lệ đoàn thể nhân dân đạt vững mạnh đạt 90,5%./.

 

T/h: Lê HảiÝ KIẾN BẠN ĐỌC

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE