You are here

Đoàn Đại biểu quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri huyện Giao Thủy.

Cử tri huyện Giao Thủy đã kiến nghị với Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan chức năng tiếp tục nghiên cứu sửa đổi Luật Đất đai, cụ thể là các quy định đối với những trường hợp bỏ hoang ruộng lúa để chuyển đổi sang đất trồng màu; tuyến đê biển hàng năm phải chịu bão và tác động của biến đổi khí hậu đã xuống cấp nghiêm trọng, đề nghị các cấp, các ngành có biện pháp tu sửa, nâng cấp đảm bảo an toàn.

Bên cạnh đó, nhiều cử tri cũng đề nghị Quốc Hội và Chính Phủ cần có chính sách hỗ trợ diêm dân cải tạo đồng muối, hỗ trợ về giá và bao tiêu sản phẩm đảm bảo thu nhập và đời sống cho người làm muối.

Trên lĩnh vực VH- XH  cử tri huyện Giao Thủy đề nghị các cấp, các ngành chức năng thực hiện kịp thời và đầy đủ các chính sách người có công, chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo, công tác dạy nghề cho lao động nông thôn và tăng chế độ chính sách cho cán bộ không chuyên trách ở các thôn, xóm…

Mọi ý kiến, kiến nghị của cử tri huyện Giao Thủy sẽ được Ðoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tổng hợp, phản ánh đến các cơ quan có thẩm quyền và trình tại Quốc hội xem xét, giải quyết trong kỳ họp tới./.

 

                                                                             T/h: Lệ MinhÝ KIẾN BẠN ĐỌC

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE