You are here

Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2019, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2020.

Dự hội nghị có đồng chí Trần Văn Chung - Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Nguyễn Văn Va - Uỷ viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ.

Phát biểu tại Hội nghị tổng kết Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, đồng chí Trần Văn Chung - Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được trong năm 2019 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh. Đồng chí khẳng định, với 70 đảng bộ và chi bộ trực thuộc, kết quả công tác xây dựng Đảng của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã góp phần quan trọng vào việc hoàn thành và hoàn thành vượt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh. Đồng chí yêu cầu trong năm 2020, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh cần xây dựng chương trình kế hoạch cụ thể để các đảng bộ, chi bộ trực thuộc hoàn thành tốt chỉ tiêu, nhiệm vụ của từng ngành, từng lĩnh vực công tác. Bên cạnh đó, các đảng bộ, chi bộ trong khối cần có sự phối hợp chặt chẽ trong việc triển khai, thực hiện các nhiệm vụ, nhất là công tác cải cách hành chính và đào tạo nguồn nhân lực.     

Năm 2019, Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh luôn đoàn kết, thống nhất, bám sát sự chỉ đạo của Tỉnh ủy và tình hình thực tiễn của khối để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tốt nội dung, chương trình công tác năm. Chất lượng các mặt công tác xây dựng Đảng, hoạt động của các đoàn thể có chuyển biến tiến bộ, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và vai trò của các đoàn thể được phát huy, đoàn kết thống nhất trong nội bộ được giữ vững. Kết quả, đã có 96% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, không có tổ chức cơ sở Đảng yếu kém; 97,1% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, 97% tổ chức hội, đoàn thể ở cơ sở đạt vững mạnh; kết nạp 224 đảng viên mới.

Tại Hội nghị tổng kết, 18 đảng bộ, chi bộ tiêu biểu đã được nhận giấy khen đảng bộ, chi bộ trong sạch vững mạnh./.

T/h: Đồng NhungÝ KIẾN BẠN ĐỌC

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE