You are here

Cụm thi đua các huyện, thành phố tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua năm 2019, triển khai phương hướng nhiệm vụ công tác thi đua năm 2020.

Dự hội nghị có đồng chí Ngô Gia Tự - Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh; đồng chí Nguyễn Anh Tuấn - Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Nam Định.

Đánh giá cao những kết quả đạt được trên các lĩnh vực của Khối thi đua các huyện, thành phố trong năm 2019; đặc biệt trong xây dựng Nông thôn mới, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh khẳng định vai trò của các phong trào thi đua là động lực để các địa phương phát triển kinh tế, xã hội. Đồng chí mong rằng bước sang năm 2020 và các năm tiếp theo, các đơn vị trong cụm thi đua tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua và thu được những thành quả to lớn hơn nữa, góp phần hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội, an ninh quốc phòng của tỉnh

           

Năm 2020, là năm cuối thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2016-2020), phong trào thi đua của Cụm tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm: tổ chức phát động và triển khai sâu rộng, có hiệu quả các phong trào thi đua đến tất cả các cán bộ, đảng viên, chiến sĩ, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Nam Định chung sức xây dựng nông thôn mới nâng cao” gắn với thực hiện Đề án “Tái cơ cấu ngành Nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và bền vững”; tổ chức triển khai có hiệu quả phong trào thi đua “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển” do Thủ tướng Chính phủ phát động; đẩy mạnh phong trào “Thi đua quyết thắng”, “Vì an ninh Tổ quốc", “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” trong lực lượng vũ trang nhân dân; xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, chính quyền và các đoàn thể chính trị, xã hội vững mạnh toàn diện; tập trung kiện toàn sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn hiệu quả; thực hiện quyết liệt, hiệu quả công tác cải cách hành chính; thi đua “Xây dựng chính quyền vững mạnh”; Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả công việc, xây dựng văn minh công sở. Phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng năm 2020 đã đề ra./.

T/h: Bích ThủyÝ KIẾN BẠN ĐỌC

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE