You are here

Hội nghị trực tuyến toàn quốc tập huấn Luật Dân quân tự vệ (DQTV) và Luật Lực lượng dự bị động viên (LLDBĐV).

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Trung tướng Ngô Minh Tiến – Phó Tổng Tham mưu Trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam yêu cầu các đại biểu tham dự tập huấn tập trung nghiên cứu nắm vững nội dung cơ bản, nhất là những phát triển mới của hai luật và các nghị định, quy định chi tiết, phát hiện những vấn đề nảy sinh, vướng mắc, bất cập, đề xuất chủ trương, giải pháp khắc phục trong thời gian tới nhằm hoàn thiện cơ chế lãnh đạo của Đảng, thể chế pháp luật của Nhà nước về lực lượng DQTV, DBĐV.

Thông qua 181 điểm cầu trực tuyến trong toàn quốc, các đại biểu nghe quán triệt nội dung 8 chuyên đề, trong đó có 3 chuyên đề Luật DQTV bao gồm: Nội dung cơ bản của Luật DQTV; nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật DQTV về tổ chức xây dựng lực lượng và chế độ, chính sách đối với DQTV; nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật DQTV về hoạt động phối hợp của DQTV. 5 chuyên đề Luật Lực lượng dự bị động viên gồm: Nội dung cơ bản của Luật LLDBĐV; nghị định quy định danh mục phương tiện kỹ thuật dự bị, việc đăng ký, quản lý phương tiện kỹ thuật dự bị và Nghị định quy định huy động LLDBĐV khi chưa đến mức tổng động viên hoặc động viên cục bộ; nghị định quy định về sĩ quan dự bị Quân đội nhân dân Việt Nam; nghị định quy định chế độ, chính sách trong xây dựng, huy động LLDBĐV; nghị định quy định về cơ sở huấn luyện dự bị động viên cấp tỉnh./.

T/h: Lê HảiÝ KIẾN BẠN ĐỌC

CHƯƠNG TRÌNH ĐÃ PHÁT SÓNG

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE