You are here

Hội nghị triển khai nhiệm vụ tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2021.

Ðồng chí Phạm Ðình Nghị - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở, ngành, cơ quan, đơn vị là thành viên Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh; lãnh đạo UBND các huyện và thành phố Nam Định.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và biểu dương kết quả đạt được của Hội đồng nghĩa vụ quân sự các cấp, các ngành quân sự, công an, y tế trong thực hiện công tác tuyển chọn công dân nhập ngũ năm 2020. Năm 2021, tỉnh Nam Định được giao chỉ tiêu tuyển chọn 2.550 công dân nhập ngũ, tuyển chọn 145 nam thanh niên thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân. Nhấn mạnh những đặc điểm, khó khăn khách quan đối với mùa tuyển quân năm nay, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Hội đồng nghĩa vụ quân sự các cấp, các địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền Luật nghĩa vụ quân sự, Luật công an nhân dân, các quy định của pháp luật về công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ, công dân nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân; nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, nhất là thanh niên trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự. Ban chỉ huy quân sự các huyện, thành phố làm tốt công tác tham mưu cho Hội đồng nghĩa vụ quân sự cùng cấp tổ chức thực hiện tốt các khâu, bước tuyển quân theo quy định. Sở Y tế chủ trì, phối hợp với cơ quan Quân sự, Công an hướng dẫn, chỉ đạo về chuyên môn trong quy trình tổ chức sơ tuyển, khám tuyển sức khỏe cho công dân nhập ngũ theo đúng quy định, hạn chế đến mức thấp nhất những trường hợp phải bù đổi, loại trả vì lý do sức khỏe; đồng thời phải hướng dẫn và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo mùa, nhất là dịch Covid-19. Các huyện, thành phố đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu được giao; quy trình tuyển chọn đảm bảo công bằng, công khai, minh bạch. Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh, huyện quan tâm củng cố, kiện toàn thành viên. Các đơn vị nhận quân phải thường xuyên thông báo tình hình công dân để phối hợp quản lý hiệu quả. Trong quá trình tổ chức thực hiện, các cơ quan, đơn vị, địa phương thường xuyên tổng hợp, báo cáo tình hình, kết quả về Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh./.

T/h: Lê HảiÝ KIẾN BẠN ĐỌC

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE