You are here

Hội nghị sơ kết 5 năm (2015 – 2020) thực hiện Nghị định số 74/NĐ-CP ngày 9/9/2015 của Chính phủ về Phòng không Nhân dân (PKND).

Đồng chí Ngô Gia Tự - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo PKND tỉnh chủ trì hội nghị.

Qua 5 năm triển khai thực hiện Nghị định số 74/NĐ-CP ngày 9/9/2015 của Chính phủ về Phòng không Nhân dân, tỉnh Nam Định đã quán triệt, lãnh đạo, chỉ đạo  và triển khai tổ chức thực hiện có hiệu quả thiết thực. Nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể và các tổ chức chính trị xã hội về nhiệm vụ Phòng không Nhân dân được nâng lên rõ rệt. Đội ngũ cán bộ được nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt chức năng quản lý Nhà nước về Quốc phòng – an ninh ở cương vị, chức trách được giao. Ban Chỉ đạo Phòng không Nhân dân các cấp đã nắm được công tác chỉ đạo, xây dựng kế hoạch, điều hành tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác Phòng không Nhân dân phù hợp với điều kiện tình hình cụ thể của địa phương trong tác chiến phòng thủ, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng tiềm lực chính trị, tinh thần trong khu vực phòng thủ tỉnh, đối phó có hiệu quả âm mưu, thủ đoạn của kẻ thù trong mọi tình huống. Cấp ủy, chính quyền các cấp đã mở 157 lớp bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho hơn 19.000 đội ngũ cán bộ các cấp; giáo dục kiến thức QP-AN cho gần 213 nghìn lượt học sinh, sinh viên; tổ chức các buổi nói chuyện truyền thống nhân Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, ngày truyền thống lực lượng vũ trang  tỉnh, huyện; phối hợp phát động cuộc thi tìm hiểu truyền thống Cục Phòng không lục quân với 1.000 bài tham gia. Trong 5 năm qua, tỉnh Nam Định đã tổ chức tốt diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh, diễn tập 10 huyện thành phố, diễn tập đảm bảo tác chiến phòng thủ của 3 sở và 100% xã, phường, thị trấn tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ có gắn nội dung về Phòng không Nhân dân; phối hợp tổ chức 55 cuộc diễn tập về phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tại các địa phương trên địa bàn tỉnh đạt kết quả thiết thực.

 

Tại hội nghị, các đại biểu thảo luận về giải pháp tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về Phòng không Nhân dân cho mọi tầng lớp nhân dân; củng cố, xây dựng nâng cao chất lượng của lực lượng Phòng không Nhân dân; thường xuyên kiện toàn Ban Chỉ đạo Phòng không Nhân dân tỉnh bảo đảm đầy đủ, đúng thành phần; nâng cao chất lượng công tác tập huấn, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, kiểm tra Phòng không Nhân dân giai đoạn 2020 – 2025 và những năm tiếp theo./.

T/h: Lê HảiÝ KIẾN BẠN ĐỌC

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE