You are here

Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh triển khai công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2017.

Đồng chí  Phạm Đình Nghị - phó bí thư Tỉnh ủy, chủ tịch UBND tỉnh, chủ tịch hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh chủ trì hội nghị.

Theo chỉ tiêu Chính phủ giao, năm 2017, Nam Định sẽ phải gọi 2.700 công dân nam nhập ngũ và 277 công dân tham gia nghĩa vụ công an nhân dân. Tuy nhiên theo đánh giá của hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh, nguồn công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ ngày càng khó khăn.

 

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ tuyển quân năm 2017, đồng chí Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh yêu cầu: Hội đồng nghĩa vụ quân sự các địa phương cùng các ngành cần làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, quán triệt nghiêm túc các nghị định, thông tư, quyết định, chỉ thị và các văn bản hướng dẫn của cấp trên; thông báo những điểm mới trong công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2017; Phát huy vai trò trách nhiệm của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở trong quá trình triển khai, tổ chức thực hiện nhiệm vụ tuyển quân, tuyển chọn gọi công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, nhất là vai trò của người đứng đầu cơ quan, tổ chức; Bằng mọi biện pháp, từng thành viên trong hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh tích cực theo dõi, kiểm tra, giám sát, đôn đốc cơ sở hoàn thành 100% chỉ tiêu, hạn chế đến mức thấp nhất số lượng phải loại trả sau giao quân. Công an các huyện, thành phố chủ trì phối hợp với cơ quan quân sự hướng dẫn cơ sở xét duyệt tiêu chuẩn chính trị, đạo đức theo đúng quy định và chịu trách nhiệm về chất lượng đối với công dân nhập ngũ; tham mưu cho UBND các cấp xử lý nghiêm những công dân vi phạm các quy định về công tác tuyển quân theo quy định của luật nghĩa vụ quân sự.

Đến nay các địa phương trên địa bàn tỉnh đã rà soát, phúc tra nguồn sẵn sàng nhập ngũ; từ ngày 21/11 đến hết năm 2016 sẽ tổ chức sơ tuyển, khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự; tổ chức hiệp đồng của tỉnh với các đơn vị nhận quân xong trước ngày 10/12. Dự tính từ ngày 18/1 đến 23/1/2017, hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh sẽ phát lệnh gọi nhập ngũ và tổ chức giao quân vào ngày 14/2/2017./.

 

T/h: Mai Hiếu Ý KIẾN BẠN ĐỌC

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE