You are here

Hội đồng Giáo dục quốc phòng - an ninh quân khu 3 khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho cán bộ thuộc đối tượng 2 (khóa 78).

Dự buổi lễ về phía QK3 có thiếu tướng Trần Mạnh Kha, phó tham mưu trưởng quân khu 3. Về phía tỉnh có đồng chí: Trần Văn Chung, Phó bí thư thường trực Tỉnh uỷ, chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Ngô Gia Tự, UVBTVTU, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh.   

Phát biểu chỉ đạo lớp học, đồng chí Phó bí thư thường trực Tỉnh uỷ nhấn mạnh mục đích, yêu cầu đối với đội ngũ giảng viên và học viên tham gia lớp học, các học viên phải tích cực tập trung học tập, nghiên cứu những quan điểm đường lối của Đảng, Nhà nước, thường xuyên cập nhật thông tin về quốc phòng - an ninh, từ đó làm tròn trách nhiệm tham mưu cho cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện tốt 2 nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN trong tình hình mới. Ban tổ chức lớp học đảm bảo quân số, kỷ luật lớp học, có sự phối hợp hiệp đồng chặt chẽ tạo điều kiện tốt nhất cho lớp học đạt mục tiêu đề ra và hiệu quả cao.

Lớp học diễn ra từ ngày 4 đến ngày 22/7/2016 với các chuyên đề học tập: đường lối quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về quốc phòng an ninh, xây dựng nền QP toàn dân, thế trận QP toàn dân gắn với thế trận An ninh nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, phòng chống chiến lược diễn biến hoà bình, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam, nội dung cơ bản của Luật quốc phòng, an ninh quốc gia, nghĩa vụ quân sự, giáo dục quốc phòng an ninh, dân quân tự vệ, biên giới quốc gia, biển VN, pháp lệnh dự bị động viên…. thực hành diễn tập một số nội dung về khu vực phòng thủ cấp huyện, tham quan nghiên cứu thực tế./.

T/h: Tuấn ViệtÝ KIẾN BẠN ĐỌC

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE