You are here

Đảng ủy Quân sự tỉnh tổ chức hội nghị

Đảng ủy Quân sự tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 623, ngày 29/10/2012 của Quân ủy Trung ương về công tác hậu cần quân đội đến năm 2020 và những năm tiếp theo, Nghị quyết số 513, ngày 21/9/2012 của Thường vụ Quân ủy TƯ về công tác tài chính quân đội đến năm 2020 và những năm tiếp theo.

Dự hội nghị có Thiếu tướng Bùi Công Chức - Phó Chính ủy Quân khu 3.

10 năm qua, Đảng ủy QS tỉnh, cấp ủy, chỉ huy các cấp Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết 623 của Quân ủy Trung ương về công tác hậu cần quân đội đến năm 2020 và những năm tiếp theo. Phát huy tốt các nguồn lực, xây dựng các thành phần thế trận khu vực phòng thủ, bảo đảm thực hiện nhiệm vụ Quốc phòng, Quân sự địa phương và hoạt động của LLVT tỉnh. Lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng doanh trại chính quy, xanh, sạch đẹp. Bổ sung cơ sở vật chất, trang thiết bị đáp ứng yêu cầu làm việc, sinh hoạt của bộ đội. Duy trì, bảo đảm hậu cần phục vụ nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu. Thực hiện tốt công tác tăng gia sản xuất, công tác quản lý, điều trị, khám, chăm sóc sức khỏe bộ đội, đặc biệt là công tác phòng, chống dịch Covid - 19. Nhân rộng, phát huy phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”.

         

Đối với việc thực hiện Nghị quyết số 513 của Thường vụ Quân ủy TW về công tác tài chính quân đội đến năm 2020 và những năm tiếp theo, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị khắc phục khó khăn, bảo đảm đủ, kịp thời kinh phí cho các nhiệm vụ. Quản lý công tác chi tiêu, sử dụng kinh phí quốc phòng, địa phương đúng thủ tục, nguyên tắc tài chính. Công tác thanh toán tiền lương, phụ cấp, trợ cấp, bảo hiểm xã hội và thực hiện các chính sách Quân đội đúng, đủ, kịp thời. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác tài chính các cơ quan, đơn vị, góp phần xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao./.

T/h: Mai HiếuÝ KIẾN BẠN ĐỌC

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE