You are here

Đảng ủy Quân sự tỉnh ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

Đồng chí Đoàn Hồng Phong - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội  tỉnh, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có Thiếu tướng Đỗ Phương Thuấn - Phó Tư lệnh Quân Khu 3.

6 tháng đầu năm 2019,  Đảng ủy Quân sự tỉnh đã thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị trọng tâm như công tác giao quân 2019 đạt chất lượng tốt, tỷ lệ thanh niên có trình độ Cao đẳng, Đại học chiến tỷ lệ cao, các đơn vị đã thực hiện tốt các chế độ chính sách, đặc biệt là thực hiện phong trào “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”; Chỉ đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ Diễn tập khu vực phòng thủ 3 huyện Ý Yên, Vụ Bản, Mỹ Lộc, ....

6 tháng cuối năm 2019, Đảng ủy quân sự tỉnh xác định các nhiệm vụ trọng tâm, trong đó chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, khả năng cơ động sẵn sàng chiến đấu cho đội ngũ cán bộ các cấp; Chú trọng bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh đối tượng 2, tổ chức hội diễn nghệ thuật quần chúng tạo được sức lan tỏa và nhân rộng hạt nhân văn nghệ cơ sở, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, tiêu biểu, mẫu mực. Phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành đoàn thể giữ vững an ninh chính trị, TTATXH và an ninh nông thôn để tiếp tục xây dựng phong trào toàn dân xây dựng nông thôn mới bền vững tiến tới xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn toàn tỉnh.

T/h: Đức TrungÝ KIẾN BẠN ĐỌC

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE