You are here

Đảm bảo tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng

Ngày 19/2, tại Hà Nội, Tiểu ban An ninh, trật tự Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội lần thứ XIII của Đảng đã tổ chức Phiên họp lần thứ hai.

Tại cuộc họp, Thượng tướng Bùi Văn Nam, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Tiểu ban An ninh, trật tự Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội lần thứ XIII của Đảng đề nghị, các đơn vị công an khẩn trương rà soát, bổ sung, kiện toàn các phương án, kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự theo chức năng, nhiệm vụ được phân công, chú ý xây dựng, diễn tập phương án đảm bảo an ninh trật tự phải sát thực tế trong xử lý tình huống phức tạp có thể xảy ra, tuyệt đối không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Ông Bùi Văn Nam cũng đề nghị, phải đặc biệt coi trọng và làm tốt công tác phối hợp rà soát nhân sự Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội lần thứ XIII của Đảng, đảm bảo tất cả nhân sự trong diện cơ cấu vào cấp ủy đều phải được rà soát tiêu chuẩn chính trị theo quy định của Bộ Chính trị.

Theo Đại đoàn kếtÝ KIẾN BẠN ĐỌC

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE