You are here

Bộ đội Biên phòng đánh giá công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2020

Đảng uỷ Bộ đội Biên phòng tổ chức hội nghị phiên cuối năm đánh giá công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2020, ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ công tác biên phòng, xây dựng đơn vị và xây dựng Đảng năm 2021.

Đồng chí Phạm Đình Nghị - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị 

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương những kết quả mà Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đạt được trong năm 2020, đặc biệt là những đóng góp quan trọng, hiệu quả của lực lượng BĐBP tỉnh cùng với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân toàn tỉnh thực hiện mục tiêu kép “Vừa phát triển kinh tế xã hội vừa phòng chống hiệu quả đại dịch Covid-19”, đến nay trên địa bàn tỉnh chưa ghi nhận trường hợp dương tính với Covid-19 trong cộng đồng.

 

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu trong năm 2021, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh: Tập trung cao độ, đúng chỉ đạo, linh hoạt về công tác phòng chống dịch Covid-19; Phát huy truyền thống của BĐBP tỉnh xây dựng đơn vị, LLVT tỉnh vững mạnh về chính trị, tư tưởng, sẵn sàng chiến đấu bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới biển; Phối hợp với các cấp ủy, chính quyền đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên tuyến biên giới biển của tỉnh, nhất là Luật Biên phòng; tuyên truyền vận động nhân dân hưởng ứng xây dựng NTM nâng cao và kiểu mẫu, bảo vệ môi trường, nâng cao đời sống; tiếp tục tập trung nhận diện, phát hiện kịp thời, chủ động tham mưu giải quyết tốt các vấn đề về an ninh trật tự, tội phạm, vi phạm pháp luật ở khu vực biên giới biển; tham mưu xây dựng nghị quyết chuyên đề và kế hoạch thực hiện nghị quyết chuyên đề về xây dựng và phát triển kinh tế biển của tỉnh giai đoạn 2021 – 2025; chủ trì nòng cốt trong công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn trên biển. Phát huy tổng hợp các nguồn lực chủ động đảm bảo công tác hậu cần, cơ sở vật chất phục vụ thực hiện nhiệm vụ.

Năm 2020, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Nam Định đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan, các đơn vị triển khai đồng bộ, toàn diện các mặt công tác biên phòng, làm tốt công tác tham mưu, đề xuất và phối hợp với các ngành, các lực lượng hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh vùng biển. Duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu; phòng chống dịch Covid-19 hiệu quả. Thường xuyên nắm chắc tình hình, tham mưu xử lý kịp thời các vụ việc, không để xảy ra bị động, bất ngờ. Tăng cường phối hợp thực hiện tốt công tác tuyên truyền vận động quần chúng nhân dân xây dựng các phong trào của địa phương; tích cực chủ động đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm và vi phạm pháp luật. Tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp trong BĐBP tỉnh, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Tham gia, tham mưu Đoàn ĐBQH tỉnh về dự án Luật Biên phòng Việt Nam. Tham mưu các cấp ban hành quyết định vị trí đóng quân Đồn Biên phòng Văn Lý. Xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, được Bộ Tư lệnh BĐBP tặng cờ thi đua.

Năm 2021, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh tập trung triển khai thực hiện 9 nhóm nhiệm vụ trọng tâm. Quán triệt triển khai nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh, kế hoạch công tác của cấp trên. Xây dựng đội ngũ cán bộ, nhân viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trình độ về mọi mặt đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Quán triệt và triển khai thực hiện hiệu quả nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về công tác xây dựng Đảng. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng; xây dựng đội ngũ cán bộ gắn với xây dựng đội ngũ đảng viên,  xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện./.

T/h: Lê HảiÝ KIẾN BẠN ĐỌC

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE