You are here

Ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ các huyện Ý Yên, Vụ Bản Mỹ Lộc họp và triển khai nhiệm vụ .

Đồng chí Ngô Gia Tự - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh chủ trì hội nghị.

Với mật danh “PT-19”, Ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2019đã xác định nội dung: dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh tổ chức chuyển lực lượng vũ trang  vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu; chuyển địa phương vào các trạng thái Quốc phòng, tổ chức chuẩn bị và thực hành bảo đảm tác chiến phòng thủ. Qua thảo luận, Ban chỉ đạo đã làm rõ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ thực hành tác chiến của từng địa phương đồng thời xác định thời gian tổ chức diễn tập vào 2 ngày: 20 21/6. Thông qua diễn tập nhằm giúp nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp, khả năng tham mưu của các ngành chức năng trong xây dựng và hoạt động của khu vực phòng thủ huyện khi chuyển hoạt động vào các trạng thái quốc phòng, bảo đảm cho tác chiến phòng thủ tỉnh, làm thất bại mọi âm mưu thủ đoạn “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch trong tình hình mới./.

 

T/h: Ngọc HàÝ KIẾN BẠN ĐỌC

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE