You are here

Thành phố Nam Định bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng cho thanh niên nhập ngũ 2018

Trong thời gian 5 ngày, các học viên được học tập nghiên cứu 5 chuyên đề về: lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH, nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, hc tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Phấn đấu trở thành Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, nghe giới thiệu khái quát về lịch sử Đảng bộ thành phố Nam Định, đi thực tế thăm quan Nhà văn hóa truyền thống LLVT tỉnh. Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, nhằm giáo dục, bồi dưỡng tinh thần yêu nước, yêu dân tộc, để mỗi học viên xác định tốt tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, nghĩa vụ của mình đối với đất nước. Đây cũng là bước tạo nguồn cán bộ bổ sung cho các cơ quan, đơn vị sau này./.

 

 

T/h: Đức TrungÝ KIẾN BẠN ĐỌC

TIN KHÁC ĐÃ ĐĂNG

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE