You are here

Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Thời gian qua, cùng với cả nước, tỉnh Nam Định đã triển khai nhiều hoạt động tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới và đạt được những kết quả nổi bật trên nhiều mặt.

Sau hơn 4 năm thực hiện Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị, khóa XII và hơn 2 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch của tỉnh từng bước đi vào nề nếp, giữ vững trận địa an ninh tư tưởng, tạo được dư luận xã hội tích cực, củng cố niềm tin của nhân dân trên địa bàn. Quá trình cụ thể hóa thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW, tỉnh đã ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết.

Đến nay, lực lượng toàn tỉnh tham gia công tác đấu tranh, phản bác là trên 1.500 đồng chí; mạng lưới cộng tác viên được mở rộng đến các địa bàn cơ sở, nhất là trong đoàn viên, thanh niên, cán bộ hưu trí, tạo thế chủ động trong phát hiện, xử lý các vụ việc phát sinh ngay từ sớm, từ xa, không để xảy ra điểm nóng, phức tạp từ cơ sở./

Phạm TuânÝ KIẾN BẠN ĐỌC

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE