You are here

Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Ý Yên lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đảng bộ huyện Ý Yên được Ban thường vụ Tỉnh ủy lựa chọn tổ chức Đại hội điểm cấp huyện, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Dự Đại hội có đồng chí Cao Đức Phát - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban thường trực Ban kinh tế Trung ương; Đồng chí Đoàn Hồng Phong – Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; đồng chí Trần Văn Chung – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Phạm Đình Nghị - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh. Các đồng chí trong Ban thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, 269 đại biểu đại diện cho trên 12.000 Đảng viên của Đảng bộ huyện Ý Yên.

Đại hội Đảng bộ huyện Ý Yên lần thứ 24, nhiệm kỳ 2020 – 2025 được tổ chức trong bầu không khí phấn khởi, khi 16/17 chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt kế hoạch đề ra. Trong đó, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 11,5%/năm, cao hơn bình quân chung của tỉnh; giá trị sản xuất công nghiệp tăng bình quân 13,1%/năm; thu ngân sách tăng 1,8 lần so với chỉ tiêu Đại hội đảng bộ huyện Ý Yên lần thứ 23 đã đề ra. Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, huyện Ý Yên là một trong các địa phương về đích NTM sớm gần 2 năm so với kế hoạch đề ra. Thu nhập bình quân đầu người năm 2020 ước đạt 50 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,83%. Đặc biệt, Ý Yên là một trong những địa phương đi đầu trong việc tích cực triển khai thực hiện sớm đầu tư xây dựng các khu đô thị mới ở nông thôn, tạo nguồn vốn cho đầu tư phát triển. Hệ thống chính trị được củng cố, kiện toàn, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức Đảng được nâng lên, năng lực quản lý điều hành của chính quyền từ huyện đến cơ sở có hiệu quả, hiệu lực hơn.

Trên cơ sở đánh giá đúng thực trạng và yêu cầu phát triển, tham luận tại Đại hội, các đại biểu đã tập trung đề xuất bổ sung hoàn thiện giải pháp cho sự phát triển của huyện Ý Yên trong nhiệm kỳ 2020-2025. Tất cả các ý kiến đều hướng tới mục tiêu, quyết tâm tạo bước đột phá mạnh về phát triển kinh tế, phấn đấu đến năm 2025, huyện Ý Yên thuộc tốp các huyện phát triển nhanh của tỉnh Nam Định; thu nhập bình quân đầu người đạt 100 triệu đồng/người/năm; Giá trị sản xuất công nghiệp tăng bình quân 20%/năm; 80% số xã đạt chuẩn NTM nâng cao.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy gợi mở 7 nội dung trọng tâm để Đảng bộ huyện Ý Yên thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV nhiệm kỳ 2020 – 2025. Trong đó, gắn xây dựng NTM mới nâng cao, kiểu mẫu và tái cơ cấu ngành nông nghiệp với việc đẩy mạnh đô thị hóa nông thôn; xây dựng chính phủ điện tử, đô thị thông minh; phát triển mạnh các ngành nghề ở khu vực nông thôn. Làm tốt công tác xây dựng các quy hoạch và điều chỉnh quy hoạch giai đoạn 2021 - 2030 tầm nhìn 2050. Trên cơ sở đó tăng cường công tác xúc tiến, kêu gọi các nhà đầu tư có vốn lớn, công nghệ cao vào đầu tư trên địa bàn huyện. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy yêu cầu huyện Ý Yên tiếp tục thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng để đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án như: giai đoạn 2 Tuyến đường trục phát triển kết nối vùng kinh tế biển với đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình; tuyến cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn đi qua địa phận tỉnh Nam Định; cầu Bến Mới; cầu Đống Cao... Quan tâm hơn nữa trong việc phát triển toàn diện văn hoá, giáo dục, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ cho nhân dân, nhất là công tác phòng chống dịch Covid-19. Trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu Đảng bộ huyện xây dựng và giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, trước hết là cấp uỷ, Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy để lan tỏa ra toàn Đảng bộ. Tiếp tục tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII, gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05 về “ Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tin tưởng, Đại hội sẽ bầu ra Ban chấp hành Đảng bộ huyện đủ sức lãnh đạo thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Ý Yên lần thứ XXIV nhiệm kỳ 2020-2025./.

T/h: Phạm TuânÝ KIẾN BẠN ĐỌC

TIN KHÁC ĐÃ ĐĂNG

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE