You are here

Khai mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ Bộ đội Biên phòng tỉnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2025

Đồng chí Phạm Đình Nghị - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.

Nhiệm kỳ 2015-2020, thế giới có nhiều biến động phức tạp, với những tác động của khí hậu, dịch bệnh, vấn đề trên biển Đông, ảnh hưởng trực tiếp đến nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên khu vực biên giới biển của Việt Nam nói chung, tỉnh Nam Định nói riêng. Trong bối cảnh đó, Đảng ủy, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nam Định đã quán triệt, nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh và đối ngoại trong tình hình mới; làm tốt vai trò tham mưu với Đảng ủy, Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh về những chủ trương, đối sách trong giải quyết các vấn đề liên quan đến chủ quyền lãnh thổ, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn biên giới của tỉnh. Đảng bộ Bộ đội Biên phòng tỉnh đã đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, có nhiều chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị hoàn thành toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ đội Biên phòng tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra. Trong đó dấu ấn đậm nét nhất là tham mưu cho Tỉnh ủy ban hành chương trình hành động thực hiện Nghị quyết về “Chiến lược bảo vệ Biên giới Quốc gia”, tổng kết 20 năm thực hiện pháp lệnh Bộ đội Biên phòng; sơ kết 10 năm thực hiện “Ngày biên phòng toàn dân” và kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng.

 

Ghi nhận và biểu dương những kết quả, thành tích mà Đảng bộ Bộ đội Biên phòng tỉnh đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đã nêu lên những hạn chế, thiếu sót để Đại hội Đại biểu Đảng bộ Bộ đội Biên phòng tỉnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2025 tập trung nghiên cứu, thảo luận, đánh giá, phân tích làm rõ nguyên nhân để có giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Về nhiệm vụ, chỉ tiêu phấn đấu trong nhiệm kỳ 2020-2025, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Đảng bộ Bộ đội Biên phòng tập trung xây dựng Đảng bộ và lực lượng Bộ đội Biên phòng vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; xây dựng chỉnh đốn Đảng trong sạch vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, đảng viên; tuân thủ nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, đoàn kết, thống nhất trong Đảng; tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 28 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc và Nghị quyết số 33 của Bộ chính trị về Chiến lược Bảo vệ biên giới quốc gia; tập trung nhận diện, phát hiện kịp thời, chủ động tham mưu, giải quyết tốt các vấn đề nảy sinh trong khu vực biên giới biển và trên biển, đảm bảo đúng chủ trương, đối sách, đúng pháp luật, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống; phối hợp chặt chẽ với lực lượng Hải quân, cảnh sát biển là chỗ dựa vững chắc để ngư dân vươn khơi, bám biển; tiếp tục thực hiện mục tiêu kép vừa thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, vừa phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả. Đồng chí tin tưởng Đại hội sẽ phát huy truyền thống đoàn kết, nêu cao tinh thần trách nhiệm, dân chủ, sáng suốt lựa chọn những đồng chí ưu tú, tiêu biểu về trí tuệ, có bản lĩnh chính trị, có sức khỏe để bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ đội biên phòng tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội đã bỏ phiếu lựa chọn 13 đồng chí vào Ban chấp hành Đảng bộ Bộ đội Biên phòng tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2020-2025./.

T/h: Diệu LinhÝ KIẾN BẠN ĐỌC

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE