You are here

Hội nghị trực tuyến với các tỉnh, thành phố về chương trình chuyên đề bồi dưỡng nghiệp vụ; bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở năm 2020.

Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Nam Định có đồng chí Phạm Thị Thu Hằng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; cán bộ làm công tác tuyên giáo các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy.

Trong thời gian 1 ngày, các đại biểu được nghe các đồng chí báo cáo viên trung ương là những người có nhiều kinh nghiệm lý luận và thực tiễn trao đổi về những nội dung cơ bản, những điểm mới trong các tài liệu như: tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tuyên giáo ở cơ sở; tài liệu tham khảo bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở; tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ tuyên truyền miệng.

Chương trình chuyên đề bồi dưỡng nghiệp vụ, bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở năm 2020 nhằm giúp các cán bộ, đảng viên làm công tác tuyên giáo hiểu rõ hơn, sâu hơn về những nội dung cơ bản, những điểm mới, về phương pháp giảng dạy nội dung các chuyên đề trong chương trình; củng cố lập trường, quan điểm chính trị, niềm tin của cán bộ tuyên giáo với công cuộc đổi mới, chủ nghĩa xã hội; góp phần đấu tranh có hiệu quả với các quan điểm xuyên tạc, sai trái, thù địch; đồng thời, giúp cán bộ làm công tác tuyên giáo nâng cao khả năng vận dụng đường lối, quan điểm của Đảng trong xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở./.

 

 T/h: Đồng Nhung Ý KIẾN BẠN ĐỌC

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE