You are here

Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2018 của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh.

Dự hội nghị có đồng chí Bùi Xuân Đức, UVBTVTU, trưởng ban tổ chức tỉnh ủy, đồng chí Phan Văn Tình, UVBTVTU, chủ nhiệm ủy ban kiểm tra tỉnh ủy, đồng chí Khương Thị Mai, phó chủ tịch HĐND tỉnh.

Năm 2018, Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh hướng đến hoàn thành việc tổ chức, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết TW 6 khóa 12 của Đảng trong tháng 1/2018; Sơ kết 2 năm thực hiện chỉ thị 05 của Bộ chính trị. Thực hiện tốt việc bổ sung, xây dựng các chuẩn mực đạo đức, đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ ở từng cơ quan đơn vị; Triển khai công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy nhiệm kỳ 2015-2020 và nhiệm kỳ 2020-2025, sơ kết 2 năm thực hiện nghị quyết TW 4 khóa 12 và nghị quyết 09 của BCH Đảng bộ tỉnh khóa 19, tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ, làm tốt công tác phát triển Đảng viên mới. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng.

 

Trong năm 2017, các Đảng bộ, chi bộ đã kết nạp được 320 Đảng viên mới, đạt 128%; 68/73 Đảng bộ, chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó 61 Đảng bộ, chi bộ trong sạch, vững mạnh, không có Đảng bộ, chi bộ yếu kém; 97% Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên./.

 

                                                                     

T/h:Tuấn Việt Ý KIẾN BẠN ĐỌC

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE