You are here

Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng cho lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tấn báo chí TW và địa phương các tỉnh khu vực phía Bắc năm 2019.

Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí  Mai Văn Chính - Ủy viên BCH TW Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức TW; đồng chí  Hoàng Vĩnh Bảo – Thứ trưởng Bộ TT&TT.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí  Mai Văn Chính - Ủy viên BCH TW Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức TW khẳng định: Nội dung Đảng lãnh đạo bằng công tác tuyên truyền, thuyết phục, vận động cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân là một trong những phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng. Nhiều năm qua, Ban Tổ chức TW và Ngành Tổ chức xây dựng Đảng luôn coi trọng công tác thông tin tuyên truyền về xây dựng Đảng, nhất là từ năm 2016 trở lại đây thông qua việc duy trì, nâng cao chất lượng Giải Búa liềm vàng và tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng. Qua lớp tập huấn lần này, Ban Tổ chức TW mong muốn các phóng viên, biên tập viên, lãnh đạo các cơ quan thông tấn báo chí sẽ có thêm nhiều kiến thức bổ ích để nâng cao chất lượng sáng tác các tác phẩm báo chí về xây dựng Đảng; bổ sung thêm kiến thức để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phát triển lý luận về xây dựng Đảng và thực tiễn công tác xây dựng Đảng; phản ánh những mô hình mới, cách làm sáng tạo trong việc triển khai học tập, quán triệt có hiệu quả các nghị quyết của Đảng, thực hiện nghị quyết Đại hội XII cũng như các nghị quyết TW; cổ vũ,  tuyên truyền kịp thời kết quả, những cố gắng tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của địa phương, đơn vị về xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ vừa có đức, có tài, ngang tầm với nhiệm vụ trong tình hình mới; xây dựng Đảng về đạo đức, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, chạy chức, chạy quyền; công tác chuẩn bị đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Tham dự hội nghị tập huấn, lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí khu vực phía Bắc được các giảng viên đến từ Ban Tổ chức TW, Hội đồng Lý luận Trung ương, Hội Nhà báo Việt Nam, Tạp chí Xây dựng Đảng truyền đạt những nội dung cơ bản của 6 chuyên đề, gồm: Tổng quan về Đảng và công tác xây dựng Đảng; Một số vấn đề mới về xây dựng Đảng từ Đại hội XII đến nay; Những điểm mới về xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong văn kiện Đại hội XII của Đảng; Định hướng nội dung trọng tâm tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng; Kỹ năng lựa chọn đề tài, khai thác, xử lý thông tin, kinh nghiệm sáng tạo tác phẩm báo chí về xây dựng Đảng; Giới thiệu về Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) và đi thực tế tìm hiểu tại quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng./.

 

T/h: Lê HảiÝ KIẾN BẠN ĐỌC

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE